Jednoduché daně pomáhají byznysu

10.04.2012 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Dle hodnocení Světové banky a PwC jsou české daně 117. nejsložitější na světě. Složitá administrativa a časová náročnost trápí české podnikatele a firmy. Přitom platí, že kde jsou daně jednodušší, tam mají podnikatelé lepší podmínky pro svůj byznys.

Zlepšování podnikatelského prostředí je cílem všech vyspělých vlád světa. Jednoduché a nízké daně jsou osvědčeným receptem. Vlivem ekonomické krize však k poklesu daňové zátěže v současné době nedochází. Spíše naopak. Především v evropských zemích se zvyšují nepřímé daně. Vyplňování daňových tiskopisů je v Česku složitější a časově náročnější než ve většině vysplýchzemích světa. Pořadí zemí s nejjednoduššími daněmi každoročně sestavuje Světová banka ve splupráci s PwC. V publikaci „Paying Taxes 2012“ bylo hodnoceno celkem 183 zemí. Pořadí jednotlivých zemí potom ovlivňuje řada kritérií, především celkový počet daňových plateb, doba potřebná k vyplnění všech daňových tiskopisů a správnému výpočtu daně či celkové daňové zatížení.

Žádné daně = jednoduché daně

V první desítce zemí s nejjednoduššími daněmi najdeme převážně arabské země bohaté na ropu a malé země těžící z cestovního ruchu. Tyto země jsou natolik bohaté, že je zavedeno minimum daní, a proto je celková daňová soustava jednoduchá. V první desítce tak najdeme:

  • Maledivy, Katar, Spojené Arabské Emiráty, Suadskou Arábii, Omán a Karibiti. Vysoko v žebříčku si však stojí i další arabské země (Kuvajt na 11. místě nebo Bahrajn na 12. místě).

Pro zlepšování podnikatelského prostředí je důležité současně celý daňový systém zefektivnit a zprůhlednit.

Které vyspělé země najdeme na špici?

Z členských zemí EU a OECD má nejlepší hodnocení Irsko (5. místo), Kanada (11. místo), Lucembursko (14. místo), Dánsko (15. místo) a Švýcarsko (16. místo). V přiložené tabulce máme uvedeno pořadí prvních desetí zemí a potom jsou již pro srovnání uvedeny pouze vybrané země EU a OECD. Na posledním 183. místě je Venezuela.

Česko až 117. místo

Podnikatelé a firmy by určitě přivítali zjednodušení daní. Snížení daňového zatížení se nedá vzhledem k rostoucímu zadlužení očekávat. Prostor pro snižování a zjednodušování daňových povinností a administrativy však v Česku je. Česko totiž patří mezi země, kde je zavedeno nejvíce daní. Administrativa spojená s vyplněním jednotlivých daňových přiznání je složitá, stejně jako samotný výpočet daňové povinnosti (příliš mnoho výjimek, slev…). Negativně je v Česku hodnocena především velmi vysoká časová a byrokratická zátěž spojená s placením všech daní a povinných odvodů a příspěvků pro firmy. Počet formulářů, které musí každý měsíc společnosti vyplňovat je značný. Samotné daňové zatížení je rovněž poměrně vysoké. Při odborných debatách o daňové soustavě v Česku by se nemělo diskutovat pouze o daňových sazbách, ale i o způsobech, jak daňovou soustavu zjednodušit. Jednoduché daně podporují růst domácí ekonomiky.

I vysoké daně mohou být jednoduché

Tradičně velmi vysoké zdanění je v zemích Skandinávie, kde je zdanění (v % k HDP) vůbec nejvyšší na světě. Přesto patří severské daňové systémy mezi jednoduché. Ve Skandinávii je vyšší zdanění kompenzováno jednoduchostí.

  • V Dánsku dosahuje celkové zdanění 50% k HDP, přesto je dánský daňový systém 15. nejjednodušší na světě. Snižování administrativy, maximálně možná spolupráce s veřejnou správou přes internet, minimální obchodní překážky, fungující finanční sektor, jednoduchost, to je jasný trend v dánské ekonomice a legislativě. V Dánsku je vysoká jednotná DPH (25 %), daň z příjmu či spotřební daně. Zaměstnavatelé však za své zaměstnance neodvádí povinné pojistné.  Čím méně plateb, tím lépe. V Česku zaměstnavatelé odvádí sociální pojištění a zdravotní pojištěn. V roce 2012 působí v Česku 8 zdravotních pojišťoven, zaměstnavatelé tak mohou v praxi komunikovat každý měsíc s 9 institucemi. 

Obdobná situace jako v Dánsku je i v ostatních zemích Skandinávie. Vysoké zdanění nemusí nutně znamenat složitější administrativu. Norsku patří 19. místo, Finsku 21. místo, Švédsku 44. místo a Islandu 49. místo. Daňová legislativa je v těchto zemích jednoznačná a průhledná. Navíc je skvěle doprovázena výborně fungující veřejnou správou, justicí a liberalizovaným obchodním prostředím. Výborné podnikatelské podmínky, minimální korupce, výborné pracovní podmínky, kvalitní školství a zdravotnictví, nízká kriminalita, dlouhodobě nízká nezaměstnanost a spokojený rodinný život, to jsou důvody, proč země Skandinávie jsou na předních místech ve všech sledovaných renomovaných žebříčcích.

Kde jsou nejjednodušší daně?

Pořadí Země Pořadí
Země
Pořadí
Země
1
Maledivy
21
Finsko
75
Turecko

2
Katar
27

Nový Zéland

78
Rakousko

3
Hongkong
34
Nizozemí
79
Řecko

4
Singapur
40
Španělsko
81
Izrael

5 Irsko
44
Švédsko
83

Slovinsko


6

Spojené Arabské Emiráty

47
Estonsko
84
Bulharsko

7
Saudská Arábie
49
Island
86
Německo

8
Omán
50
Chile
106
Mexiko

9
Kiribati
52
Austrálie
114 Maďarsko

9
Mauritius
55
Francie
117
Česko

14
Lucembursko
57
Litva
119
Japonsko

15
Dánsko
62
Lotyšsko
127
Polsko

16
Švýcarsko
69
USA
129
Slovensko

18
Velká Británie
73
Belgie
133
Itálie

19
Norsko
74
Portugalsko
154
Rumunsko

Pramen: The Worldbank and PwC – Paying Taxes 2012


Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT