Chraňte své auto i peníze

03.10.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Vlastnit a používat auto je věc výhodná, ale mnohdy i finančně náročná. Kromě výměny pneumatik, tankování benzinu či nafty byste ale neměli zapomínat na další důležitou věc – povinné ručení.

Povinnost, která má smysl

Povinné ručení, je zákonné pojištění, které musí být sjednáno pro každé vozidlo, které je provozováno na veřejných komunikacích, resp. kterému byla přidělena registrační značka. Kromě toho povinné ručení chrání majitele vozidla před peněžními ztrátami, které by mu hrozily v případě, že by zavinil dopravní nehodu.

Škody, ke kterým může při nehodě dojít jak na majetku, tak na zdraví účastníků nehody, mohou být značně vysoké a snadno by se mohlo stát, že by přesáhly vaše finanční možnosti, pokud byste nebyli pojištění. A představa zadluženosti téměř do konce života není teda nic příjemného. Právě proto dobré (a taky povinné) mít povinné ručení.

Pokud nemáte povinné ručení…

Povinné ručení se vztahuje jak na vozidla aktivně používaná, tak na vozidla nepoužívaná (i na starý „pionýr“, na kterém léta nejezdíte - stále je však zapsán v registru vozidel a máte jeho SPZ).

Pokud z jakéhokoli důvodu povinné ručení zanikne, pak musíte (jako vlastník vozidla) do 14 dnů buď vozidlo řádně pojistit, nebo odevzdat registrační značky a osvědčení o registraci místně příslušnému registru vozidel.

Pokud bude vozidlo bez povinného ručení, pak jde o přestupek, za který je ukládána pokuta od 5 000 do 40 000 Kč. Měli byste ale pamatovat na to, že sankce za provoz vozidla bez povinného ručení se postupně zpřísňují. Zároveň se zvyšuje i jejich vymahatelnost.

Nezapomeňte, že…

  • pravidelné platby povinného ručení
  • vyřazení nepojištěného vozidla z registru vozidel

jsou základem pro bezpečnou jízdu, zabrání průvanu v peněžence a vám dopřeje klidnější jízdu.