Podnikání ve více zemích a placení daně a pojistného

15.08.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V oblasti placení daně z příjmu fyzických osob a povinného pojistného existují při podnikání ve více zemích odlišnosti. V praxi se tak může lehce stát, že daň z příjmu fyzických osob se bude platit v Česku a pojistné v zahraničí. Jaká jsou kritéria pro platbu daně a pojistného?

Zákonná úprava pro platbu daně z příjmu fyzických osob i povinného pojistného (důchodového, zdravotního i nemocenského) se liší. Praxe tak přináší zajímavé případy, kde podnikatel platí daň z příjmu z fyzických osob v Česku a povinné pojistné třeba v Německu nebo Rakousku.

Jak je to u daně z příjmu fyzických osob?

Podnikatel, který má v Česku bydliště nebo se zde obvykle zdržuje, má povinnost zdanit v Česku příjmy plynoucí z Česka i ze zahraničí. Pro daňové účely se tito podnikatelé nazývají daňovými rezidenty. Skutečné bydliště však může být odlišné od bydliště uvedeného v občanském průkazu podnikatele. Pro platbu daně z příjmu fyzických osob je rozhodující bydliště, kde se podnikatel skutečně zdržuje, kde má svůj stálý byt. Jestliže jsou pochybnosti, zda je skutečné bydliště v Česku nebo Německu, tak se posuzuje i rodinný stav podnikatele, tj. kde má podnikat manželku a děti. Posledním kritériem je, kde se občan obvykle zdržuje. Kdy se podnikatel obvykle v Česku zdržuje? Jestliže se obvykle zdržují v Česku alespoň 183 dní v roce, a to souvisle nebo v několika obdobích. V tomto případě bude podnikatel zdaňovat v Česku příjmy z Česka i ze zahraničí. Ve většině vyspělých zemí se postupuje obdobným způsobem.

  • Praktický příklad

Pan Novák bydlí ve Znojmě, ale podniká v Rakousku. Protože bydlí v Česku, tak bude v Česku danit příjmy z Rakouska.

Jak je to u povinného pojistného?

V rámci podnikání ve více členských zemí EU se nemůže díky evropské harmonizaci v oblasti povinného pojistného (sociální a zdravotní pojištění) stát, že bude podnikatel pojištěn ve více členských zemí EU současně nebo naopak nebude pojištěn v žádné zemi. Vždy je tedy podnikatel pojištěn v jedné zemi. Kde bude podnikatel platit sociální pojištění, tedy dle evropské legislativy záleží na tom, kde podnikatel vykonává svoji výdělečnou činnost, bez ohledu na místo bydliště.

 

  • Praktický příklad

Pan Novák bydlící ve Znojmě podnikající v Rakousku bude sociální pojištění platit v Rakousku, protože zde skutečně podniká.

Podnikání ve třech a více zemích

Zatímco u daně z příjmu fyzických osob je situace při podnikání ve více členských zemích EU jednoznačná, tak při platbě sociálního pojištění se při podnikání platí povinné pojistné ve státě bydliště podnikatele, pokud je splněna podmínka vykonávána podstatné části činnosti. Tato podmínka je splněna, když 25 % obratu, příjmu, pracovní doby a množství pracovní doby je splněna na území státu bydliště. V případě, že podnikatel vykonává svoji výdělečnou činnost ve více zemích a bydlí jinde, tak je platba povinného pojistného závislá na centru činnosti.

Podnikatel jako vyslaná osoba

I když podnikatel vykonává svoji výdělečnou činnost v cizině, tak může být pojištěn (zdravotně, důchodově i nemocensky) v Česku. Musí se však jednat o dočasné podnikání, v Česku musí mít podnikatel nadále mít své „podnikatelské centrum“. Současně lze přechodně podnikání v jiné členské zemi EU vykonávat maximálně po dobu 24 měsíců.