Mobil jako nový platební nástroj pro maloobchody

05.08.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Maloobchody vždy velmi rychle začaly používat moderní technologie. Vedle internetu se o své místo na maloobchodním slunci již několik let hlásí mobilní telefony.

Díky mobilním telefonům se mohou maloobchody dostat ještě o krok blíž ke svým zákazníkům a vzájemnou interakci ještě více urychlit i zefektivnit.

V loňském roce zpracovala celosvětová síť poradenských společností KPMG dotazníkové šetření s cílem zjistit, jak spotřebitelé využívají v běžném životě internetové a mobilní technologie jako nový nákupní kanál. Výzkum se týkal více než 5 600 spotřebitelů ve 22 zemích. Výsledky potvrdily, že roste počet těch, kteří pozitivně přijímají nové formy nákupu nejen prostřednictvím internetu, ale i mobilních telefonů. Jsou ochotni v nich akceptovat reklamu a prostřednictvím těchto médií si vyměňují informace a zkušenosti.


Téměř polovina nakupuje nebo platí mobilem


V roce 2010 více než 46 procent respondentů uvedlo, že využívají mobilní telefony pro vyřizování bankovních transakcí, a více než 28  procent potvrdilo, že přes mobil realizují také maloobchodní nákupy. Toto číslo je o to významnější, podíváme-li se o dva roky zpět – v roce 2008 podíly činily jen 27 procent u finančních, respektive 10  procent u maloobchodních transakcí.


Mladí vedou, ale starší generace nezaostává


Dle očekávání jsou v obou případech aktivní zejména mladší spotřebitelé. Ale i starší generace si k moderním technologiím a jejich funkcím postupně hledá cestu – 18 procent respondentů starších 55 let uvedlo, že přes mobilní telefon provádějí bankovní operace, a 15 procent nakupuje.

Nižší podíl starších spotřebitelů ochotných využívat moderní technologie, jako je mobilní telefon, k jiným účelům než ke komunikaci souvisí také s faktem, že se jejich nákupní zvyklosti mění velmi pomalu. Také neustálá miniaturizace telefonních přístrojů vede k tomu, že je starší generace obtížněji využívá, neboť má potíže s jejich obsluhou a nevidí na displej.


Dynamická Asie


Závěry výzkumu potvrdily, že nejrychleji v oblasti mobilních transakcí a nakupování roste Asie, kde více než 41 procent dotázaných potvrdilo, že kromě komunikace využívají své mobilní telefony také pro vyřízení svých finančních operací či pro nákupy zboží a služeb v rámci aktivit v oblasti e-commerce. V ostatních částech světa pak byl průměr jen 28 procent.


Obavy o osobní údaje


Průzkum však také ukázal, že rostou obavy a pochybnosti v otázce bezpečnosti a ochrany osobních údajů. V nejvyspělejších zemích má tyto obavy 46 procent respondentů, v tzv. zemích BRIC (Brazílie, Indie, Čína, Rusko) pak dokonce až 80 procent dotázaných.

Varující také je, že ve srovnání s obdobnými šetřeními v minulosti obavy ze zneužití informací neklesají. Více než polovina respondentů proto požaduje vyšší záruky a souhlasí také s externí kontrolou a právní regulací. Přesto jsou spotřebitelé stále ochotnější poskytovat některé své osobní údaje nebo umožnit komerčním subjektům zjistit jejich aktuální lokaci prostřednictvím GPS pro využití v reklamě či poskytnutí rychlé nabídky. Výměnou očekávají benefity v podobě bezplatných služeb či nižších cen.


Reklama v mobilu? Zákazníci nejsou proti


Průzkum také ukázal, že spotřebitelé jsou ochotni akceptovat reklamu a propagační zprávy, a dokonce platit za některé aktivity, jako je hraní her, sledování či poslouchání audiovizuálního obsahu apod. To je dobrá zpráva pro telekomunikační a mediální společnosti, které tak mohou využít nové obchodní příležitosti a dostat se na nové trhy.

V oblasti telekomunikací, maloobchodu, finančních služeb, médií a zábavního průmyslu proto můžeme očekávat dynamický vývoj.

Jakékoliv nové formy distribuce využívající mobilní a on-line technologie však budou muset zohlednit fakt, že důvěra, bezpečnost a ochrana osobnosti zákazníků jsou základními podmínkami pro jejich rozvoj.

Autorka článku působí jako Partner odpovědný za služby pro maloobchod ve společnosti KPMG Česká repulika.

Článek původně vyšel na www.finance.cz.KPMG Česká repulika

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.