Zlepšení v čerpání evropských dotací

27.07.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Podle zveřejněné studie poradenské společnosti EU Funds in Central and Eastern Europe je letos Česko jednou z nejúspěšnějších zemí v čerpání evropských dotací.

Zatímco ještě v loňském roce byla Česká republika v čerpání z evropských fondů spíše pod průměrem regionu, za rok 2011 jsou výsledky výrazně lepší. V rámci regionu střední Evropy se během roku Češi dostali dokonce na druhé místo, přičemž vítězem v této oblasti se stalo Polsko. Mezi úspěšné země patří podle studie Lotyšsko nebo Litva, na druhém konci je pak Maďarsko, Rumunsko nebo Bulharsko.

Pro období 2007 až 2013 je v operačních programech ČR alokováno celkem téměř 31 miliard eur, což je v přepočtu zhruba 760 miliard korun. Přitom za poslední čtyři roky byly s příjemci dotací podepsány kontrakty v celkové hodnotě přes 420 miliard korun a vyplaceno bylo již cca 199 miliard korun. Ve všech operačních programech fungujících na území republiky je tak v tuto chvíli pro žadatele o granty připraveno ještě necelých 14 miliard eur.

Nejúspěšnějším operačním programem, měřeno výší částky v podepsaných smlouvách, je Operační program Doprava. Z celkových 6,793 miliardy eur bylo kontrahováno již celých 97 procent a vyplaceno přes 55 procent. Vzhledem k tomu, že na dopravu lze čerpat z vůbec nejvyšší alokované částky ze všech programů v ČR, jde o velmi dobrý výsledek. Naopak nejslabším je Operační program Životní prostředí, v němž bylo z celkové částky 5,792 miliard eur zatím v Česku kontrahováno pouhých 16 procent.

Největším problémem však stále zůstává neprůhledný tok evropských peněz, který je v řadě případů spojován s podezřením z korupce. Evropská komise již v tomto směru několikrát varovala českou vládu, že by mohla přiškrtit kohoutek kvůli tomu, jakým způsobem se zde vybírají projekty, na nějž pak putují dotace z EU. Nejkritičtější situace je podle bruselských úředníků právě v dopravě, zde se totiž chronicky nedaří vysvětlovat, proč jsou stavby silnic a dálnic tak drahé.

Zpráva převzata z www.ihned.cz.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT