Investice do SWOT analýzy ušetří čas i peníze

28.07.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


SWOT analýza je jedním z marketingových nástrojů užitečných při strategickém řízení podniku a určování dlouhodobých cílů. Jejím cílem je odhalit slabiny, silné stránky, hrozby a příležitosti ať už samotného podniku, tak i různých projektů.


SWOT analýza na zakázku

Není už ale pravdou, že si analýzu musejí zpracovat firmy samy ve vlastních silách. Na trhu se totiž začínají objevovat společnosti, které poskytují služby v oblasti strategického řízení. Ty na zakázku vypracují pro zákazníka SWOT analýzu, která bývá základem právě pro strategické plánování.

Je možné nechat si zhotovit pouze samotnou analýzu, ale většinou bývá součástí rozsáhlejšího projektu, který zahrnuje doporučení vyplývající z výsledků. Může být využita i při sestavení podnikatelského záměru či tržním oceňování podniku.


Externí zpracování je objektivnější

Výhodou externího zpracování je skutečnost, že analýzu zpracovávají odborníci se zkušenostmi, kteří navíc nejsou na firmě závislí. Mohou tak poskytnout kritický a objektivní pohled na zkoumaný podnik či projekt.

„Myslím si, že je vždy lepší mít objektivní názor třetí strany. Výstupy a závěry, které vyplynuly z externě vypracované SWOT analýzy bychom nemuseli v případě vlastního zpracování dobře interpretovat a možná bychom také nebyli schopni dívat se na případná slabá místa naší společnosti dostatečně kriticky,“ objasňuje Petr Moravčík, jednatel poradenské společnosti Easy Praha, proč firma zvolila externí zpracování analýzy.


Citlivé informace ochrání smlouva

Na druhou stranu musí klient o svém podniku poskytnout co nejdetailnější a tedy velmi diskrétní informace, aby byly výsledky analýzy co nejpřesnější. Ačkoliv firmy většinou bez problémů vkládají do poradenských společností svou důvěru, bývají do smluv na jejich přání zahrnuty i ujednání o ochraně citlivých informací či zachování obchodního tajemství. „Diskrétnost naší práce je zakotvena už v interním Kodexu konzultanta, zachování důvěrnosti v případě potřeby klientům garantujeme také podpisem speciálních ustanovení o zachování obchodního tajemství,“ uvádí Petr Konečný, ředitel společnosti Sanek, která se mimo jiné zaměřuje i na zpracování SWOT analýz.


České firmy mají co dohánět

Přestože poptávka po externím zpracování analýzy u nás roste, stále mají české firmy oproti zahraničí, kde firmy těchto služeb hojně využívají, co dohánět.

„Prosperující malé i velké zahraniční firmy velmi dobře vědí, že se investice do SWOT analýz mnohonásobně vrátí. Počáteční výdaj za analýzu totiž v konečném důsledku ušetří nejen finanční prostředky a spoustu času, ale také podpoří další růst a rozvoj společnosti,“ říká Jakub Zeman ze společnosti Campa Capital Management, která považuje SWOT analýzy za jednu ze svých stěžejních služeb.


SWOT analýza je pro firmy důležitá

Pozitivně hodnotí zkušenost se zpracováním analýzy poradenskou firmou i Petr Moravčík: „Analýza pro nás byla především užitečnou zpětnou vazbou týkající se fungování naší společnosti jako celku. Ukázala nám nové možnosti, zmapovala konkurenční prostředí a doporučila kroky, které jsme následně aplikovali v praxi. Mimo to se domnívám, že vypracování analýzy pro nás bylo velmi užitečným impulsem pro další zlepšování kvality služeb a pro rozšíření aktivit naší firmy.“

Autor článku

Lucie Marková

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT