Senátoři by dnes mohli rozhodnout o regulaci loterií

21.07.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Senátoři by se dnes měli kromě jiného zabývat novelou loterijního zákona, která přináší nová pravidla regulace hazardu. Podle všech informací ji vrátí poslancům s pozměňovacím návrhem. Kromě toho by senátoři měli projednat například návrh, který znemožňuje vznik zaměstnaneckých penzijních fondů v tuzemsku.

Senátní výbory doporučily senátorům, aby novelu loterijního zákona vrátili sněmovně, protože obsahuje chyby, které je třeba napravit. Jde například o to, že novela by oslabila pravomoc obcí při vydávání vyhlášek regulujících hrací automaty. Mohla by také vyvolat problém s retroaktivitou, protože některé povinnosti ukládá již k 1. červenci letošního roku.

Kromě toho by senátoři měli projednat i vládní novelu, která upravuje pravidla pro zaměstnanecké penzijní fondy. Vláda však do zákona vložila ustanovení, které jejich vznik v tuzemsku znemožňuje. Senátní výbor pro hospodářství doporučil tento návrh schválit.

Výbor také doporučil schválit i novelu zákona o námořní plavbě. Tato novela zpřísňuje technické požadavky na námořní jachty.

Zpráva převzata z ČTK.