Dalších 53 projektů zaměřených na vědu a výzkum získalo podporu Moravskoslezského kraje

20.07.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém posledním zasedání rozhodlo o rozdělení dotace pro projekty z programu - Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji.

Cílem tohoto programu je podpora zapojení zahraničních odborníků do vědeckých projektů a přednášek realizovaných na vysokých školách nebo vědeckých ústavech v Moravskoslezském kraji, dále podpora talentovaných studentů prvních ročníků bakalářského studia a studentů nebo absolventů doktorského studia prostřednictvím poskytování stipendií. O příspěvek pak mohly žádat také projekty, které rozvíjí spolupráci mezi podniky a vysokými školami či výzkumnými ústavy nebo projekty, podporující výzkumné a vývojové aktivity v oblasti technických, přírodních, lékařských a společenských věd.

Zpráva převzata z www.dotaceonline.cz.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT