Červencové novinky v evropských dotacích

21.07.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


S letošním červencem je spojeno několik nových dotačních titulů. V červenci byl zahájen příjem žádostí do programů Marketing (v rámci II. výzvy), Poradenství (v rámci pokračování I. výzvy) a Školicí střediska (v rámci II. výzvy).

Především o programy Marketing a Poradenství bude z řad malých a středních podniků velký zájem. Podívejme se na tyto dva programy podrobněji.


Marketing – II. výzva


Zahájení příjmu registračních žádostí: 1.7.2011
Ukončení příjmu registračních žádostí: 15.10.2011

Zahájení příjmu plných žádostí: 1.8.2011
Ukončení příjmu plných žádostí: 30.11.2011

V rámci tohoto programu mohou podnikatelé podpořit své aktivity na zahraničních trzích. Nejde jen o podporu účasti na veletrhu či výstavě konané v zahraničí, ale také s ní spojenou tvorbu propagačních materiálů v cizích jazycích či dopravu vystavovaných exponátů na veletrh či výstavu, v případě zajištění externím dodavatelem. Podmínkou žádosti o dotační prostředky z tohoto programu je alespoň dvouletá historie a sídlo v České republice, mimo hlavní město Prahu. Pražské podniky se mohou do programu zapojit pouze v případě, že budou na veletrhu či výstavě prezentovat výrobky nebo služby své regionální pobočky. Podnikatelé si takto mohou přijít minimálně na 300 tisíc korun. Spoluúčast je ve výši 50 %.


Poradenství – I. výzva - 2. pokračování


Zahájení příjmu registračních žádostí: 1.7.2011
Ukončení příjmu registračních žádostí: 14.10.2011

Zahájení příjmu plných žádostí: 1.8.2011
Ukončení příjmu plných žádostí: 9.12.2011

Malé a střední podniky mají v rámci tohoto programu šanci čerpat dotace na služby poradců, které si samy vyberou z nabídky poradců ve svém regionu. Cílem by mělo být zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Mezi podnikatele se takto rozdělí 50 mil. Kč. Oproti předchozí výzvě došlo k přísnějším pravidlům pro výběr poradců - u všech zakázek, jejichž předpokládaná hodnota je vyšší než 500 tis. Kč bez DPH, musí dojít k výběrovému řízení dle stanovených pravidel.


Školicí střediska – II. výzva


Zahájení příjmu plných žádostí: 1.7.2011
Ukončení příjmu plných žádostí: 15.6.2012

Podnikatelé mohou v rámci tohoto programu žádat o dotaci na výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vybavení školicích center nebo školicích místností. Podmínkou pro udělení dotace je to, aby ve školicích střediscích byli vzděláváni především zaměstnanci podniků, které působí v podporovaných oborech. Mezi podnikatele se takto rozdělí 1 mld. Kč. Oproti předchozí výzvě byla navýšena minimální výše dotace na 500 tisíc Kč.

Více informací najdete v sekci Dotace pro podnikatele a firmy.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.