I v důchodu lze podnikat

18.07.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Dosažení důchodového věku a odchod do penze neznamená, že musí občan přestat vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Naopak přibývá občanů, kteří právě v důchodovém věku začnou podnikat. Jaké jsou podmínky pro podnikání v penzi?

V řádném důchodu jsou možnosti výdělečné činnosti neomezené. V řádném důchodu lze tedy mít jakkoliv vysoký zisk či pracovat na dobu neurčitou. Toto opatření platí i pro občany pobírající invalidní důchod (prvního, druhého i třetího stupně). Invalidní důchodci nejsou legislativně nijak limitiování ve vykonávání samostatné výdělečné činnosti, omezení však spočívá v jejich zhoršeném zdravotním stavu. Přesto díky internetu přibývá i samostaně výdělečně činných invalidních důchodců. Každoročně tedy stoupá počet občanů, kteří mají jednak příjem ze samostatné výdělečné činnosti a současně pobírají starobní důchod.


Podnikání je vedlejší činnost

Samostatně výděleční penzisté (OSVČ) mají navíc při platbě zdravotního a sociálního pojištění výhodu, že jejich výdělečná činnost je považována za vedlejší zdroj příjmů. Hlavní zdroj příjmů je totiž pobírání penze. Toto legislativní opatření přináší většině podnikajících penzistů úsporu při platbě sociálního a zdravotního pojištění. Podnikající penzisté totiž nemusí dodržet minimální vyměřovací základ. Zjednodušeně řečeno nemusí každý měsíc odvádět minimální zdravotní (1 670 Kč) a sociální pojištění (1 807 Kč). Vedlejší výdělečnou činnost (tj. pobírání důchodu) je potřeba zdravotní pojišťovně i OSSZ doložit a splnit oznamovací povinnost.


Zdravotní pojištění

Jestliže penzista začíná teprve vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, tak v prvním roce neplatí žádné zálohy na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění následně doplatí jednorázově při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok. Zdravotní pojištění se doplatí dle skutečně dosaženého zisku.

Praktický příklad

Starobní důchodce pan Černý začal podnikat v roce 2011 a dosáhne za letošní rok zisku ve výši 80 000 Kč. Do 8 dnů po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2011 doplatí své zdravotní pojišťovně zdravotní pojištění ve výši 5 400 Kč (80 000 Kč x 50 % x 13,5 %). Během roku 2011 neplatil penzista Černý žádné zálohy na zdravotním pojištění. Po odevzdání Přehledu již bude platit měsíční zálohy ve výši 450 Kč (5 400 Kč: 12). Lze si však zdravotní pojištění na rok 2012 jednorázově předplatit ve výši 5 400 Kč. Každopádně nemusí podnikající penzista dodržet minimální vyměřovací základ a nevztahuje se na něj povinnost platit zálohy v minimální výši.


Sociální pojištění

Rovněž při platbě sociálního pojištění není potřeba dodržet minimální vyměřovací základ. Dokonce se nemusí sociální pojištění vůbec platit, pokud zisk nepřekročí za rok zákonnou hranici. Pro rok 2011 je to částka 59 374 Kč. V případě, že starobní důchodce uplatní výdaje 60% paušálem, tak může mít příjem za rok 2011 do částky 148 435 Kč a nebude muset platit sociální pojištění. Přehled o příjmech a výdajích však musí být místně příslušné OSSZ doručen v zákonném termínu, i když nebude penzista na sociálním pojištění ničeho platit. Při překročení zákonné hranice se počítá sociální pojištění standardním způsobem. Opět však nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, protože se jedná o vedlejší činnost.


I důchodce uplatní slevy na dani a nezdanitelné položky

Samostatně výdělečný starobní penzista musí samozřejmě odevzdat na finanční úřad daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. V daňovém přiznání však může uplatnit všechny slevy na dani či nezdanitelné položky jako všichni ostatní. Invalidní důchodci uplatní i slevu na invaliditu.

  • Základní sleva na poplatníka pro rok 2011 činí 23 640 Kč. Penzista uplatňující výdaje 60% paušálem, tak nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob ničeho až do ročního příjmu 394 000 Kč. Základ daně je totiž 157 600 Kč (394 000 Kč x 40 %), daň následně činí 23 640 Kč (15 % z 157 600 Kč). Daňová povinnost při uplatnění základní slevy na poplatníka je tedy nulová.


V předčasném důchodu jsou však omezení

Zatímco u starobního důchodu lze mít již jakýkoliv zisk, u předčasného důchodu tomu tak není. Samostatná výdělečná činnost předčasných důchodců je legislativně omezena. Předčasní důchodci totiž nesmí mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Při podnikájí je tato podmínka splněna, jestliže zisk za rok 2011 nepřekročí částku 59 374 Kč. Jestliže předčasný důchodce vykonává samostatnou výdělečnou činnost pouze po část roku, tak se tato částka snižuje za každý měsíc, kdy není vykonávána samostatná výdělečná činnost po celý tento měsíc o jednu dvanáctinu.

  • Předčasný penzista pan Modrý začal vykonávat samostatnou výdělečnou činnost 1. 7. 2011. Aby neztratil nárok na předčasný důchod, tak za rok 2011 nesmí mít z podnikání vyšší zisk než 29 687 Kč.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.