Vyhlášena nová výzva v programu Poradenství

12.07.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


1.7.2011 byl zahájen příjem elektronických registračních žádostí v programu Poradenství. V tomto programu mají malé a střední podniky šanci čerpat dotace na služby poradců, které si mohou samy vybrat vzhledem k individualitě své podnikatelské činnosti či zamýšlené oblasti inovace. Poradenská činnost by pomocí zpracované analýzy a studie měla vést k navržení inovace v daném podniku a tím i ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Příjem žádostí o dotaci je časově omezen.

Příjem bude ukončen 14. října 2011. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. srpna 2011, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 9. prosince 2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 50 mil. Kč.

Více na stránkách agentury CzechInvest.