Dotace na regenerace brownfields v Olomouckém a Zlínském kraji

28.06.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Výbor Regionální rady Střední Morava rozdělil podnikatelům z Olomouckého a Zlínského kraje dotace na rozvojové podnikatelské záměry, jenž byly zaměřeny na regenerace brownfields.

Do 21. výzvy mohli, v rámci oblasti podpory 2.4 - Podpora podnikání, své podnikatelské záměry, takzvané koncepty, předkládat malé a střední podniky. Podporovány přitom byly stavební úpravy, rozšíření, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání či demolice nevyužitých staveb a zchátralých objektů v rámci regenerace brownfields.

Na Úřadu Regionální rady se sešlo celkem 49 konceptů s požadavkem na přidělení dotací z ROP Střední Morava v souhrnné výši 1,3 miliardy korun. Alokace pro tuto výzvu přitom činila pouze 366 milionů. Regionální rada proto využila své pravomoci a navýšila tuto částku na 453,7 milionů korun.

Po projednání komisí pak bylo na její doporučení schváleno celkem 11 konceptů. Se svým návrhem uspěla například společnost S – Media. Ta na koncept - Regenerace brownfields v lokalitě Zlínských filmových ateliérů získá 63,7 miliónů korun. Výbor Regionální rady pak také 27,6 miliony korun podpoří záměr firmy Loana na revitalizaci areálu v Rožnově pod Radhostěm či projekt akciové společnosti R.E. uzavřený investiční fond na revitalizaci areálu brownfields na ulici Tržní v Přerově a jeho přestavbu na polyfunkční objekt. Úspěšný pak byl i záměr k vybudování Seniorcentra Wolkerovy sady, na kterou společnost Medist zdravotní materiál žádá o dotaci ve výši 71,7 mil. Kč.

Do současnosti bylo z Regionálního operačního programu Střední Morava podnikatelům schváleno 87 projektů za téměř 1,5 miliardy korun. Celkově pak Výbor Regionální rady schválil 675 projektů za 12,6 miliard korun, přičemž na účtech příjemců je již 7,3 miliardy korun.

Zpráva převzata z www.dotaceonline.cz.