Čerpání evropských prostředků bude jednodušší

28.06.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Jednodušší proces čerpání evropských prostředků je předpokladem pro úspěšné využití prostředků EU po roce 2013.

Součástí přípravy ke zjednodušení těchto procesů je co nejširší sběr informací. Ministerstvo proto zpracovalo podrobnou analýzu a na jeho základě připravilo dotazník, kterým ministerstvo osloví žadatele a příjemce finanční pomoci z evropských fondů.

Cílem dotazníku je získat názory a zkušenosti příjemců pomoci ze strukturálních fondů s administrací projektů a s užíváním webové žádosti. Tyto názory pak budou sloužit jako cenný zdroj informací při nastavování systému administrace v novém programovém období s cílem co nejvíce sjednotit a zjednodušit procesy pro žadatele a příjemce pomoci. Významně zjednodušený a sjednocený proces čerpání evropských prostředků je přitom základním předpokladem pro úspěšné využití prostředků, které Česká republika získá pro období po roce 2013.

Podle 1. náměstka ministra pro místní rozvoj, Daniela Brauna, dosavadní zkušenosti nabízejí v této oblasti velký prostor ke zlepšení. Údaje z dotazníků by přitom měly přinést cennou zpětnou vazbu. Žadatelé a příjemci znají ta největší úskalí při vyřizování žádostí a úkolem ministerstva pak bude připravit pro nové období lepší systém.

Dotazníky byly již na začátku června 2011 rozeslány žadatelům a příjemcům z řad resortů, neziskového sektoru, podnikatelských uskupení apod. Podobný proces shromažďování zkušeností pomocí obdobné dotazníkové akce proběhne také u institucí, které za čerpání evropských peněz odpovídají a řídí jednotlivé programy, tzn. u řídících orgánů a zprostředkujících subjektů. Pro širokou veřejnost je pak nyní dotazník k dispozici i na webu. Sběr informací bude ukončen 17. června 2011.

Zpráva převzata z www.dotaceonline.cz.