Hledáte vhodný úvěr pro své podnikání?

28.06.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Bankovních úvěrových produktů jsou spousty a v každé bance najdete něco jiného. Některé úvěry jsou účelové, některé neúčelové. Některé mají horní limit, některé nemají. Některé jsou jen pro vybrané podnikatele. Vybrat si vhodný úvěr prostě není lehké...

Proto jsme pro vás připravili novou aplikaci na výběr toho správného úvěru. Aplikace pracuje s 5 typy úvěrů - provozními, investičními, kontokorentními, factoringovými a hypotéčními. Představme si na začátek jednotlivé typy úvěrů.


Provozní úvěr

Používá se k financování krátkodobých a střednědobých provozních potřeb, jako je nákup zboží, materiálu, menšího investičního majetku, k financování pohledávek nebo přechodného nedostatku finančních prostředků. Výjimečně se poskytuje jako dlouhodobý. Úvěr může být účelový i neúčelový. Nejčastěji se zajišťuje avalovanou směnkou.


Investiční úvěr

Používá se k financování investičních potřeb, jako je nákup hmotného a nehmotného majetku. Má pevně stanovený plán čerpání a splácení, může být poskytnut v Kč i cizích měnách. Je zpravidla poskytován jako střednědobý a dlouhodobý a jako účelový. K zajištění slouží nejčastěji nemovitost, směnka, nebo ručení třetí osobou.


Podnikatelská hypotéka

Hypotéční úvěr je určený na výstavbu, pořízení a opravu nemovitostí určených k podnikání. Úvěr můžete čerpat jednorázově nebo postupně, v českých korunách nebo v jiných měnách. Největší výhodou jsou nízké úrokové sazby díky kvalitnímu zajištění. Další výhodou je rozložení splátek na delší čas. Nevýhodou je nutná spoluúčast, banky zpravidla financují nejvýše 70 % odhadní ceny nemovitosti.


Kontokorentní úvěr

Kontokorentní úvěr se poskytuje k běžnému účtu. Slouží k financování nenadálých finančních výkyvů a jako finanční rezerva. Často je vázán na podmínku alespoň jednou za 2 až 6 měsíců dostat účet do plusového stavu. Nejčastějším způsobem zajištění je avalovaná směnka.


Factoring

Podnikatel postupuje factoringové společnosti své pohledávky z obchodního vztahu, která mu za ně poskytne zálohy v dojednané výši (cca 60 až 90 % z nominální hodnoty pohledávky, dle celkové kvality a možných rizik ve vztahu k odběrateli). Factoringová společnost se tak stává novým a výhradním majitelem pohledávky včetně jejího příslušenství.


Poplatky

Podmínky poskytnutí všech uvedených úvěrů jsou individuální, proto není možné úvěry z tohoto úhlu pohledu porovnávat napříč bankami. Každá banka má své priority a vnímá riziko jednotlivých oborů jinak. Proto jediná možná cesta je vybrat několik úvěrů, které vám vyhovují a poté si domluvit schůzku s firemním bankéřem vámi vybraných bank.


Chci najít vhodný úvěr

Naše nová aplikace vám pomůže s první fází - výběrem vhodných úvěrů k dalšímu zkoumání. Aby vám aplikace zobrazila ty správné úvěry, je potřeba správně zadat vstupní údaje. Jednak údaje o sobě (fyzická / právnická osoba, roční obrat) a jednak údaje o požadovaném úvěru (účel použití, výše úvěru, doba splácení). Aplikace vám pak zobrazí odpovídající úvěrové produkty. A pokud budete chtít o úvěru bližší informace, klikněte na odkaz u příslušného produktu.

Příklad: Máme podnikatele fyzickou osobu, která chce úvěr na požizení nemovitosti ve výši 3 mil. Kč. Roční obrat podnikatele činí 40 mil. Kč. Požadovaná doba splatnosti je 5 let.

Výsledek:

vysledek_nejlepsi_uver.jpg