Může zaměstnavatel snížit mzdu po rodičovské dovolené?

24.06.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Může zaměstnavatel razantně snížit mzdu po nástupu své zaměstnankyně do práce po rodičovské dovolené?


Snížení mzdy po rodičovské

Otázka: Mám podepsanou pracovní smlouvu na dobu neurčitou, podepsala jsem při nástupu přesně po třech letech z rodičovské dovolené dodatek č.1. Mám stejnou pracovní pozici jako před nástupem na RD. Po podepsání dodatku mi dali podepsat nový platební výměr, kde mi snížili plat o 10 tisíc Kč. Ten jsem nepodepsala. Zaměstnavatel mi tvrdí, že má nárok na takto razantní snížení mzdy.

Odpověď:

Na úvod musím uvést, že zde především záleží na tom, zda máme mzdu sjednanou ve své pracovní smlouvě, či nemáte a je určena pouze mzdovým výměrem.

Pokud se týká mzdy sjednané v pracovní smlouvě, tak pracovní smlouva je dvoustranný právní úkon, která ke svému uzavření či případné následné změně vyžaduje konsenzus obou smluvních stran - zaměstnavatele i zaměstnavatele. Pokud je výše mzdy sjednána v pracovní smlouvě a zaměstnavatel chce mzdu snížit, musí tak být učiněno písemným dodatkem k pracovní smlouvě, který k platnému uzavření vyžaduje podpis obou stran. V případě, že zaměstnanec nebude s dodatkem k pracovní smlouvě souhlasit a tento nepodepíše, dodatek k pracovní smlouvě nemůže nabýt právních účinků a zaměstnavatel je tedy povinen vyplácet zaměstnanci mzdu tak, jak byla sjednána v pracovní smlouvě.

Pokud se jedná o určení mzdy pouze na základě tzv. mzdového výměru, tak zde je situace diametrálně odlišná.. Zaměstnanec tady k pracovní smlouvě obdrží tzv. mzdový výměr, ve kterém je seznámen s výší měsíční mzdy. Protože se jedná o jednostranný úkon zaměstnavatele, který zaměstnanec nejvýše stvrzuje svým podpisem, může být mzdový výměr a tedy výše mzdy zaměstnavatelem kdykoli změněna, čili i snížena.

Je zde však třeba zmínit, že snižování mzdy ze strany zaměstnavatele nemůže být založeno zcela na jeho libovůli, protože zaměstnavatel je omezován dalšími ustanoveními zákoníku práce, které mají zamezit diskriminaci zaměstnanců. Mám na mysli především ustanovení § 110 odst. 1 zákoníku práce, dle kterého za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda. Nemůže se tedy stát, že zaměstnavatel sníží mzdu jen některým zaměstnancům a ostatním zaměstnancům, kteří vykonávají stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, ponechá mzdu v původní výši.


Podnikání a rodičovská

Otázka: Od listopadu loňského roku, kdy mi bylo ukončeno vyplácení rodičovského příspěvku, jsem vedena jako OBZP. Na rodičovské dovolené jsem si občas přivydělala překladem knih (na Smlouvu o dílo), nyní mám další zakázku na překlad a nevím, zda můžu Smlouvu o dílo opět podepsat. Někde jsem četla, že tato částka nesmí přesáhnout více jak 20000 Kč za rok, do čehož se nevejdu. ŽL mám již zařízený, ale z důvodů opravdu jen sporadických zakázek jsem zatím činnost nezahájila. Abych mohla překlad vzít, musím tedy již zahájit činnost? A od jakého data bude podnikání zahájeno? Je to od okamžiku, kdy po ukončení zakázky vystavím fakturu, to znamená, že než překlad dokončím (asi 3 měsíce), můžu být stále ještě vedená jako OBZP?

Odpověď:

Pro účely výplaty rodičovského příspěvku se neposuzuje příjem rodiče, můžete tak vydělávat bez omezení, a výdělečnou činností neztratíte právo na pobírání rodičovského příspěvku. Musíte ale splnit podmínky uvedené zde.

V okamžiku sjednání kontraktu byste měla mít platné živnostenské oprávnění, které vzniká dnem ohlášení například na živnostenském úřadě, což jste již učinila.

Obecně platí, že jakákoli soustavná podnikatelská činnost vyžaduje živnostenské oprávnění. Protože už za sebou máte několik takových prací, jde ve Vašem případě o soustavnou činnost. Pokud by šlo o 2-3 překlady ročně, domnívám se, že by to šlo i bez živnostenského oprávnění (v tomto případě doporučuji konzultaci na živnostenském úřadě).

Osobou bez zdanitelných příjmů je ten, kdo nemá příjmy ze samostatné výdělečné činnosti.


Platnost nájemní smlouvy

Otázka: Chtěl bych se Vás zeptat na platnost nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor. Podle zákona 118/1990 Sb. § 3 musí smlouva obsahovat údaj o předmětu podnikání. Já mám ve smlouvě na titulní straně uvedeno "Objekt služeb bude sloužit jako prodejna lahůdek". Bytové družstvo, od kterého mám prodejnu pronajatou chce smlouvu zneplatnit z důvodu, že smlouva neobsahuje údaj o předmětu podnikání. Údajně se stejnou žalobou už uspěli. Můžete mi prosím sdělit, zda věta v mé smlouvě je nebo není dostatečný údaj o předmětu podnikání?

Odpověď: U tzv. „podnikatelských nájmů“ musí smlouva podle § 3 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor obsahovat údaj o předmětu podnikání, jenž bude realizován v pronajatých nebytových prostorách. Předmět podnikání by měl ve většině případů korespondovat s předmětem podnikání, který mají podnikatelé takto zapsán v obchodním či jiném (např. živnostenském) rejstříku. Proto bychom doporučovali uvádět do smluv právě takto vymezený předmět podnikání. Podle našeho názoru je však Vámi vymezený předmět podnikání dostačující a neměl by způsobit neplatnost smlouvy.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.