Nový plán výzev v Moravskoslezském kraji

21.06.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila nový plán výzev k předkládání projektů s výhledem do první poloviny roku 2012. Nechybí v něm například termíny a podrobnosti o nově zařazeném příjmu projektů středně velkých měst a dalších žádostí o dotaci na výstavbu cyklostezek, stejně jako další zajímavé informace.

Plán výzev, stručný harmonogram a podrobná specifikace jsou k dispozici v sekci plán výzev na webu Regionální rady Moravskoslezsko.

Zpráva převzata z www.edotace.cz.