Jak vysoká je minimální mzda v USA?

22.06.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Počet zemí, kde je zavedena minimální mzda, každoročně stoupá. Přestože dle některých ekonomů představuje minimální mzda „brzdu“ podnikání a zdražuje cenu pomocné práce, je zavedena ve většině zemí EU a dokonce i USA. V EU i v jednotlivých amerických státech se hodinová minimální mzda značně liší.

Při mezinárodních hodnocení patří USA mezi země s nejliberálnější legislativou upracující pracovně-právní vztahy. Smluvní volnost v USA je opravdu vysoká. Pracovní podmínky jednotlivých zaměstnanců se v jednotlivých státech USA značně liší (např. v délce dovolené, výpovědní lhůtě, možnosti práce v noci). Přesto i v USA je zavedena minimální mzda. Federální minimální mzda činí 7,25 $ (4,96 €) za hodinu. Pokud nemá stát uzákoněnou vlastní minimální mzdu, musí platit tato sazba, vyšší samozřejmě může být.

Nejvyšší minimální mzda je v San Francisku, kde činí 9,92 $ (7,28 €) na hodinu. Rozdíly ve výši minimální mzdy jsou tedy i v USA značné. I v USA, stejně jako např. v Austrálii (hodinová minimální mzda je 10,40 €), Novém Zélandu (6,94 €), Japonsku (6,28 €), Kanadě (5,99 €) či Jižní Koreji (2,44 €), převládá názor, že správné nastavení mezi průměrnou a minimální mzdou je nesmírně důležité. Když je minimální mzda správně nastavená, tak velmi dobře plní svoji motivační funkci, kdy se občanům vyplatí přijmout i hůře placenou práci ve vedlejším městě a za prací dojíždět.


Kde v USA je hodinová mzda nejvyšší?

V Kalifornii je hodinová minimální mzda 8,00 $ za hodinu, ale San Francisko má tradičně minimální mzdu ještě vyšší. Od ledna 2011 je tak nejvyšší minimální mzda právě v San Francisku (9,92 $ za hodinu). Hodinová minimální mzda přitom platí nejenom pro zaměstance pracující na plný úvazek, ale i pro zaměstnance pracující na zkrácený úvazek nebo sezónní pracovníky. Vyšší hodinová minimální mzda než 8 $ za hodinu pro rok 2011 je v těchto amerických státech: Washington (8,67 $), Oregon (8,50 $), Nevada, Illinois, Connecticut a District of Columbia (8,25 $), Vermont (8,15 $), Massachusetts a Kalifornie (8,00 $).


Minimální mzda pro mladé = 4,25 $

Čerství absolventi mladší 20 let však nastupují i za nižší mzdu, protože minimální mzda pro zaměstnance mladší 20 let je 4,25 $ za hodinu, a to v prvních 90 po sobě jdoucích kalendářních dnech. Jakmile zaměstnanec odpracuje více než 90 dní nebo dosáhne věku 20 let, tak se již na něj rovněž vztahuje minimální mzda 7,25 $ za hodinu. Studenti zaměstnání na plný úvazek v maloobchodních prodejnách, službách nebo zemědělství musí mít plat alespoň ve výši 85 % minimální mzda. Současně student může odpracovat nejvíce 8 hodin denně a ne více než 20 hodin týdně po dobu školní výuky. Po skoneční školy již však musí být dodržena hranice minimální mzdy.


V EU je minimální mzda vyšší

Minimální hodinová mzda v EU je však vyšší než v USA. Nekvalifikovaná práce je tedy v USA levnější než v Evropě, což snižuje domácím společnostem náklady. V EU se hodinová minimální mzda pro rok 2011 pohybuje od 0,71 v Bulharsku € po 10,16 € v Lucembursku. Jak vysoká je hodinová minimální mzda ve vybraných zemích EU? Nejvyšší hodinová minimální mzda po Lucembursku je dále ve Francii (9,00 €), Nizozemí (8,74 €), Belgii (8,58 €), Irsku (7,65 €) a Velké Británii (6,91 €). V těchto zemích je hodinová minimální mzda výrazně vyšší než v další skupině zemí vedenou Slovinskem (4,32 €), Řeckem (4,28 €), Španělskem (3,89 €, Maltou (3,84 €), Portugalskem (2,92 €), Polskem (1,85 €), Českem (1,82 €), Slovenskem (1,82 €), Estonskem (1,73 €), Lotyšskem (1,68 €), Maďarskem (1,61 €), Litvou (1,40 €), Rumunskem (0,93 €) a Bulharskem (0,71 €).

Prameny: U.S. Department of Labour, Wage and Hour Division, Minimum Wage Laws 2011, Hans Boekler Stiftung Böclerimpuls 4/2011 a Eurostat, Minimum Wage Statistics

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT