Dotace na služby profesionálních poradců

15.06.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Ministerstvo průmyslu a obchodu ve středu 1.6.2011 vyhlásilo pokračování první výzvy dotačního programu Poradenství.

Cílem programu je zlepšení kvality a dostupnosti poradenských služeb pro malé a střední podniky a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Pro malé a střední podniky představují poradenské služby velkou finanční zátěž, která může být často nad jejich možnosti. Menší a zvlášť začínající podniky přitom služby poradců ocení nejvíce.

Žádat mohou podniky s méně než 250 zaměstnanci, splňující definici malých a středních podniků, které působí v regionech České republiky mimo území hlavního města Prahy. Úspěšný žadatel o dotaci pak může na služby profesionálních konzultantů z programu Poradenství získat sto tisíc až půl milionu korun. Každý podnik přitom může přihlásit pouze jeden projekt.

Dotací z programu Poradenství lze spolufinancovat zpracování analýzy a studie týkající se zavedení výroby nového výrobku, technologie či služby na trh. Podpořit bude možné i poradenství směřující ke zdokonalení firemních procesů, tedy například k inovaci výroby nebo modernizaci distribuce výrobků či služeb. Z dotace lze rovněž hradit část nákladů na poradenské služby zaměřené na organizační inovace, zejména na zefektivnění komunikace se zákazníkem nebo na snížení nákladů na základě nové organizace práce a systému odměňování zaměstnanců. Podpořit bude možné i poradenství v oblasti marketingu, a to například změnu v designu výrobků nebo změny metod prodeje a distribuce výrobků a služeb.

Zpráva převzata z www.dotaceonline.cz