Podpora sociálního podnikání

10.06.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Sociální podnikání se v důsledku všeobecně známých demografických změn stává velkým tématem i u nás.


Co je sociální podnikání

Někdy se o těchto podnicích mluví jako o podnicích sociální ekonomiky. Tyto podniky se vyznačují důrazem na dosahování sociálních cílů a zároveň podnikatelskou aktivitou, která je prostředkem k dosahování těchto cílů.

Sociální podnik je „podnik s primárně sociálními cíly, jehož nadhodnota je reinvestována za tímto účelem zpět do podniku nebo do komunity, než aby byl tento podnik řízen potřebou maximalizovat zisk svým podílníkům a vlastníkům“ (‘Social Enterprise – a strategy for success,’ DTI, 2002) Sociální podnikání není dané legislativou, ale vymezuje se svou povahou, svými cíly a výsledky, tím jak je jejich sociální poslání zabudováno do struktury a systému řízení a způsobem, jak využívají své zisky z podnikatelské činnosti


Finanční podpora sociálního podnikání

Není se tak co divit, že vedle technologických inovací EU jde spousta evropských peněz také do sociální ekonomiky. Jednou z možností, jak získat finanční podporu na tento druh podnikání, je výzva č. 30, která slouží k vytváření sociálních podniků, musí se o jednat o nový podnikatelský subjekt nebo rozšíření jeho činnosti do oblasti, kde dosud nepodnikal. Přitom musí být dodrženy principy sociálního podniku. Veškeré výdaje v rámci projektu musí být neinvestiční. Je možné ale podat projektovou žádost i na investiční část v rámci jiného operačního programu – IOP 3.1.

Způsobilými výdaji mohou být:

 • výdaje na zaměstnance
 • Výdaje na pracovní cesty
 • Výdaje za místní kancelář
 • Nákup služeb
 • Drobné stavební úpravy
 • Pokud jde o vybavení, to je možné v rámci OP LZZ nakoupit pouze neinvestiční – tedy drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč. Limit na nákup vybavení je 20 %.

Více Metodice způsobilých výdajů OP LZZ.

Udržitelnost projektu je stanovena na 5 let, udržitelnost nově pracovních míst se liší dle typu (6 měsíců až 5 let), finanční plán je na 5 let.

Shrnutí této výzvy:

 • Číslo výzvy: 30
 • Výzva platí od: 16. únor 2009 v 17:30 do: 30. listopad 2012 v 12:00
 • Oblast podpory: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Typ výzvy: grantový projekt
 • Vyhlašující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor implementace fondů EU
 • Více informací na esfcr.cz