Zelená úsporám: Celkem proplaceno přes 30 tisíc žádostí

01.06.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Během uplynulého měsíce vyplatil Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) přibližně 4,5 tisícům žadatelům v programu Zelená úsporám miliardu korun. Celkem tak již bylo od počátku programu proplaceno přes 30 tisíc žádostí za 5,258 mld. Kč. Souběžně s vyplácením prostředků také fond zintenzivnil kontroly žadatelů. Dosud uskutečněné kontroly upozornily na projekty, které kromě drobných pochybení vykazují i známky možného podvodu, v několika případech již bylo podáno trestní oznámení.

„Jsem velmi ráda, že se podařilo za minulý měsíc odeslat více než 4,5 tisícům žadatelů peníze na jejich účty a nárůsty vyplacených žádostí v poslední době jsou opravdu velké. Věřím, že se nám příští měsíc podaří proplatit ještě více žádostí, i když jsme v současné době na hranici technických možností odesílání finančních prostředků,"uvádí Radka Bučilová, pověřená ředitelka SFŽP.

Od vyhlášení programu do 31. 12. 2010 bylo ze SFŽP ČR již profinancováno 13 500 žádostí o podporu v celkové výši 2 002 mil. Kč. Od 1. 1. 2011 do 24. 5. 2011 bylo profinancováno dalších 16 800 žádostí o podporu ve výši 3 255,0 mil. Kč. V rámci Programu Zelená úsporám byla žadatelům zatím proplacena částka v celkové výši 5 258,0 mil. Kč.

Zpráva převzata z www.edotace.cz.