I červen má své daňové povinnosti

01.06.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V červnu dochází k jedné zásadní změně. Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2010, pokud přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, se posouvá z 30. června na 1. července. Jde o změnu v důsledku daňového řádu platného od 1. 1. 2011.

Středa 8. června

 • Zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za květen 2011.
  • Řádná záloha je vypočítaná z posledního podaného přehledu.
  • Minimálně se jedná o částku 1 670 Kč. Maximální částka je 20 040 Kč.

Čtvrtek 8. června

 • Spotřební daň - splatnost daně za duben 2011 (mimo spotřební daň z lihu).

Úterý 14. června

 • Daň z přidané hodnoty - podání výkazu intrastat za květen 2011 (papírovou formou).
  • Určeno jen pro jednorázové výkazy a pouze v případě, že zpravodajská jednotka nemá povinnost vykazovat opačný směr pohybu zboží. Více v průvodci Daň z přidané hodnoty

Středa 15. června

 • Daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň.
  • Zálohy neplatí poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč, a dále obce a kraje.
  • Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč, platí pololetní zálohy ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti.
  • Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, platí čtvrtletní zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti.
  • Zaměstnanci, kteří zároveň podnikají či mají příjmy z pronájmu, zálohy neplatí, pokud dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti je roven nebo činí více než 50% z celkového základu daně. Činí-li dílčí základ daně ze závislé činnosti méně než 15%, platí se zálohy z celkového základu daně. Činí-li dílčí základ daně ze závislé činnosti 15% a více, avšak méně než 50%, platí se zálohy v poloviční výši.

Čtvrtek 16. června

 • Daň z přidané hodnoty - podání výkazu intrastat za květen 2011 (elektronicky).

Pondělí 20. května

 • Daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
  • Odvádí zaměstnavatel za zaměstnance ve výši 15% ze superhrubé mzdy zúčtované v květnu, z toho odečte základní odpočet na poplatníka, případně na děti.
  • Vyjde-li záporná částka, vrací se formou bonusu - zde je nutné podat speciální žádost.
 • Zdravotní pojištění - splatnost pojistného zaměstnavatele za květen 2011
  • Jedná se o odvod z hrubé mzdy zúčtované v květnu.
  • Odvádí zaměstnavatel ve výši 9% z hrubé mzdy a za zaměstnance ve výši 4,5% z hrubé mzdy - obě tyto částky odesílá zaměstnavatel.
  • Více v průvodci Zdravotní pojištění zaměstnanců
 • Sociální pojištění - splatnost zálohy na sociální pojištění OSVČ za květen 2011
  • Řádná záloha za květen vypočítaná z posledního podaného přehledu.
  • Částka podle přehledu, nebo minimálně 1 807 Kč. Maximální částka je 43 345 Kč.
  • Více v průvodci Sociální pojištění zaměstnanců
 • Sociální pojištění - splatnost pojistného zaměstnavatele za květen 2011
  • Jedná se o odvod z hrubé mzdy zúčtované v květnu.
  • Odvádí zaměstnavatel ve výši 25% z hrubé mzdy a za zaměstnance ve výši 6,5% z hrubé mzdy -obě tyto částky odesílá zaměstnavatel.

Pátek 24. června

 • Spotřební daň - splatnost daně za duben 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

Pondělí 27. června

 • Spotřební daň - daňové přiznání za květen 2011
 • Spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2011
  • Pouze v případě, pokud vznikl nárok na vrácení. Více v průvodci Spotřební daň.
 • Daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za květen 2011 – souhrnné hlášení za květen 2011
 • Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2011

Čtvrtek 31. června

 • daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2011

Pátek 1. července

 • Daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2010, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
  • Pozn.: Jedná se o změnu oproti loňskému roku, kdy byla tato povinnost datována na 30. 6. Změna vychází z daňového řádu platného od 1. 1. 2011.

Autorka pracuje pro společnost TaxVision.

logo_TaxVision.jpg