Vyhlášená výzva č. 23 Regionálního operačního programu Severozápad

18.05.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V rámci regionu Severozápad (Ústecký a Královehradecký kraj) je právě možné žádat o dotaci na zlepšení infrastruktury pro cestovní ruch a její propagaci.

Výzva je zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 6. dubna 2011
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 14. července 2011, 12:00 hodin

 

Zpráva převzata z www.nuts2severozapad.cz.