Jak efektivně podnikat v České republice s evropskou podporou

18.05.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Jak investovat v České republice s podporou evropských fondů se mohou dozvědět podnikatelé ve čtvrtek 26. května 2011 v Italském kulturním institutu v Praze. Akci pořádá Italský úřad pro zahraniční obchod v Praze ve spolupráci s agenturou CzechInvest, jejíž zástupci na semináři vystoupí.

„Agentura CzechInvest od roku 1993 v tuzemsku registruje několik desítek italských projektů. Doufáme, že se jejich počet v budoucnu bude ještě zvyšovat. Česká republika totiž má italským investorům, co nabídnout," vysvětluje generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek a dodává: „Například to jsou skvělá poloha v centru Evropy, kvalifikovaná pracovní síla a investiční pobídky. Investoři mají rovněž možnost požádat o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace, který spravuje agentura CzechInvest".

„Cílovou skupinou semináře jsou zejména podnikatelské subjekty, které mají díky své historii, vlastnické struktuřeči obchodním vztahům vazbu na Italskou republiku," říká ředitelka Italského úřadu pro zahraniční obchod v Praze Margherita Lo Greco. „Neznamená to však žádné omezení. Na seminář mohou přijít i podnikatelé, kteří prozatím vztah k Itálii nemají a kteří by při této příležitosti mohli navázat obchodní vztahy s italskými podniky se zájmem o český trh," dodává Margherita Lo Greco.

Na semináři mimo jiné zazní informace o českém podnikatelském prostředí, průmyslových zónách a možnostech čerpání peněz z evropských zdrojů. Kromě toho se účastníci budou moci seznámit s příklady dobré praxe a s budoucností podpory podnikatelů z fondů.

V případě zájmu o účast na semináři je třeba kontaktovat Italský úřad pro zahraniční obchod v Praze na telefonním čísle +420 257 532 590 nebo e-mailu praga@ice.it. Seminář bude simultánně tlumočen do češtiny a italštiny. Účast na semináři je bezplatná.

Zpráva převzata z www.edotace.cz