Podnikání a platba zdravotního pojištění

19.05.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Všichni občané s trvalým pobytem na území ČR mají povinnost platit zdravotní pojištění. Platba zdravotního pojištění se však liší, je-li podnikání hlavní, vedlejší činností nebo si podnikáním přivydělává důchodce. Změnit hlavní činnost na vedlejší a opačně lze přitom kdykoliv během roku. Jak je to s platbou zdravotního pojištění?

Všechny OSVČ musí své zdravotní pojišťovně oznámit do 8 dní od zahájení své samostatné výdělečné činnosti, zdali je jejich samostatná výdělečná činnost hlavním nebo vedlejším zdrojem příjmů. Současně je nutné oznámit v 8 denní lhůtě změnu (z hlavní činnosti na vedlejší a opačně). O vedlejší činnost se jedná, když OSVČ současně pracuje a vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Ze zaměstnání přitom musí být odvedeno zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu 8 000 Kč.


Jak se liší měsíční zálohy?

OSVČ vykonávající hlavní výdělečnou činnost musí každý měsíc odvést zdravotní pojištění dle dosaženého zisku v minulém období. Vždy však musí být dodržena minimální měsíční záloha, která pro rok 2011 je 1 670 Kč. Maximální měsíční záloha v roce 2011 je 20 040 Kč.

  • Podnikatel pan Černý dosáhl za rok 2010 zisku 450 000 Kč. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2010 odevzdal své zdravotní pojišťovně v březnu 2011. Do 8. dubna 2011 musel tedy pan Černý své zdravotní pojišťovně poprvé zaplatit novou výši zálohy 2 532 Kč ((450 000 Kč x 50 % x 13,5 %) : 12).
  • Pan Novák zahájil od 1. dubna 2011 samostatnou výdělečnou činnost. V prvním roce platí OSVČ na hlavní činnost minimální zálohy 1 670 Kč. Do 8. května 2011 musel pan Novák zaplatit své zdravotní pojišťovně zálohu 1 670 Kč.
  • Zisk OSVČ pana Zeleného za rok 2010 činil 150 000 Kč. Přehled byl odevzdán v březnu 2010. Záloha dle zisku vychází 844 Kč, přesto musel do 8. dubna 2011 zaplatit pan Zelený své zdravotní pojišťovně 1 670 Kč.

OSVČ, které vykonávají vedlejší výdělečnou činnost (tj. současně jsou i zaměstnancem), tak nemusí platit měsíční zálohy a zdravotní pojištění za celý rok doplatí jednorázově dle vykázeného skutečného zisku.

  • Pan Novotný současně pracuje a současně si přivydělává překládáním odborných textů. Zisk za rok 2010 měl pan Novotný 150 000 Kč. Na zdravotním pojištění doplatil jednorázově své zdravotní pojišťovně 10 125 Kč. Naproti tomu pan Zelený musel za celý rok 2010 zaplatit při stejném zisku 19 205 Kč.


Jak postupovat při změně během roku?

I během roku lze změnit výkon samostatné výdělečné činnosti z hlavní na vedlejší (nebo opačně).

  • Zisk pana Zeleného nedostačuje na pokrytí nákladů rodiny, a proto se pan Zelený současně od 1. června 2011 zaměstná a jeho měsíční příjem bude vyšší než 8 000 Kč. Tuto skutečnost oznámí pan Zelený své zdravotní pojišťovně do 8 dní. Pana Zeleného má povinnost přihlásit jeho zaměstnavatele. Aby se předešlo případným nesrovnalostem, tak je lepší i vlastní iniciativa pana Zeleného. V registru zdravotní pojišťovny dojde ke změně výdělečné činnosti z hlavní na vedlejší. Do 8. června zaplatí pan Zelený naposledy zdravotní pojištění ve výši 1 670 Kč za květen. Od června bude samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů a pan Zelený již nebude platit zálohy na zdravotním pojištění. Minimální vyměřovací základ pro platbu zdravotního pojištění za rok 2011 bude v Přehledu za rok 2011 muset pan Zelený dodržet za 5 měsíců (leden až květen).


Podnikání v důchodu

Na podnikajícího důchodce, ženu na mateřské nebo rodičovské dovolené či studenta se rovněž nevztahuje povinnost platit minimální zdravotní pojištění. Za tyto občany totiž platí zdravotní pojištění stát, a proto odvedou z podnikání zdravotní pojištění dle skutečného zisku. V prvním roce podnikání tito občané navíc nemusí platit zálohy, v dalších letech však již platí zálohy na zdravotním pojištění dle dosaženého zisku.

  • Pan Šedý odešel v říjnu 2010 do řádného starobního důchodu. Následně se však 10. května rozhodl podnikat. Tuto skutečnost řádně oznámí své zdravotní pojišťovně do 8 dní a následně během roku 2011 nemusí platit žádné zálohy. Zisk za rok 2011 bude mít pan Šedý 80 000 Kč. Jednorázově tedy doplatí zdravotní pojištění ve výši 5 400 Kč (80 000 Kč x 50 % x 13,5 %). Přehled odevzdá v březnu 2011, do 8. dubna 2012 tak zaplatí pan Šedý poprvé zálohu ve výši 450 Kč (5 400 Kč: 12).

Čím dál častěji dochází k situaci, že OSVČ odejde do starobního důchodu a přitom nepřestane podnikat. Jestliže odejde OSVČ do důchodu během roku, tak rovněž zaplatí poslední povinnou zálohu za měsíc, kdy byla samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů a za měsíc, kdy je důchodce se již záloha platit nemusí.


Všechny skutečnosti je nutné hlásit do 8 dní

Správné zaření OSVČ v příslušné kategorii je pro zdravotní pojišťovnu velmi důležité, protože na tom závisí, jak vysoké pojistné se bude platit. Proto je nutné všechny změny hlásit do 8 dní. Platba zdravotního pojištění se může během roku měnit, protože zdravotní pojištění se platí za každý měsíc zvlášť. Neplnění oznamovací povinnosti může být ze strany zdravotní pojišťovny sankciováno pokutou.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.