Pokračování v programu Marketing

11.05.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


1. 5. 2011 bylo vyhlášeno pokračování II. Výzvy v programu Marketing. Příjem Registračních žádostí v rámci této Výzvy bude zahájen 1. 6. 2011 prostřednictvím internetové aplikace eAccount.

Celkově se v této výzvě rozdělí 0,3 mld. Kč.

Program Marketing je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

Zpráva převzata z www.czechinvest.cz.