Poradna: Některé OSVČ teprve čeká podání přehledů

11.05.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Podáním přiznání daňové věci nekončí. Naopak. Objevují se nové a nové problémy. Otázky kolem přehledů pro OSVČ budeme řešit až do konce července, kdy je lhůta pro jejich podání.


Přehled o příjmech a výdajích

Otázka: V roce 2010 jsem do 30. června pracoval na hlavní pracovní poměr, pak jsem byl propuštěn a byl jsem v evidenci úřadu práce. Do konce roku jsem pak měl jen jeden, náhodný příjem, celkem během dvou měsíců necelých 6 tis. korun. Růžový papír na daně se mnou vyplnil bývalý zaměstnavatel a dokonce už mi přišel přeplatek na dani. Mám ještě vyplňovat přehled OSVČ? A bude se mě týkat vyplňování přehledu OSVČ za letošní rok, kdy nemohu najít práci a dělám sem tam na dohodu, ale nejsem už v evidenci úřadu práce?

Odpověď: V uvedeném případě nemáte povinnost zpracovávat přehledy OSVČ pro zdravotní pojištění a pro sociální zabezpečení. Tato povinnost by Vám vznikla, pokud byste měl příjmy z podnikání, nebo jiné příjmy z obdobných činností. Pokud jste v zaměstnaneckém poměru (to je i práce na dohodu), tak přehledy vyplňovat nemusíte.


Příjmy z pronájmu

Otázka: V letošním roce jsme zkoulaudovali dům, ve kterém bydlíme. Rozhodli jsme se, že jedno patro budeme pronajímat. Manžel je OSVČ s živnostenským listem na nákup a prodej a já jsem spolupracující osoba. Jak máme postupovat při danění příjmů z pronájmu a jaké můžeme uplatňovat výdaje týkající se pronájmu, pokud tento dům není zahrnut do firmy. Tento dům je napsaný pouze na mě. Příjmy budu v daňovém přiznání uvádět já, i když nemám žádný živnostenský list, a nebo manžel? Bude se u těchto příjmů odvádět i sociální a zdravotní pojištění?

Odpověď: Příjmy z pronájmu uvádí v daňovém přiznání vlastník nemovitosti a pokud jde o příjmy z majetku ve společním jmění manželů, pak jeden z manželů. Příjmy z pronájmu nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění a nejsou to příjmy dle živnostenského zákona, tzn. na tyto příjmy nemusíte vlastnit živnostenský list. Výdaje můžete uplatnit v paušální výši 30% z příjmů, nebo skutečné výdaje. Mezi výdaje se řadí běžné provozní výdaje spojené s údržbou a vlastnictvím nemovitosti, daň z nemovitostí, pojištění - vše v poměrné výši dle využití nemovitosti k soukromým účelům a k pronájmu. Dále můžete v poměrné výši uplatnit odpisy nemovitosti.


Výdělečná činnost a občanské sdružení

Otázka: Mám dotaz za občanské sdružení, neziskovou organizaci. Chceme provozovat výdělečnou činnost za účelem získání prostředků pro realizaci cílů občanského sdružení dle platných stanov OS. Dosud jsme získávali prostředky výhradně z peněžních darů a členských příspěvků. Budou finanční prostředky získané výdělečnou činností podléhat dani z příjmu, pokud je všechny použijeme v souladu se stanovami OS a náklady na činnosti OS budou vyšší než takto získané finance?

Odpověď: Tato činnost bude podléhat dani z příjmů a zároveň oproti příjmům můžete uplatnit související výdaje. Je třeba posoudit příjmy a výdaje v rámci každé jednotlivé činnosti (např. zvlášť pronájem, zvlášť uspořádání akce). Základ daně, který tímto výpočtem získáte jste jako nezisková organizace oprávněni dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč. V případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně (§20 odst. 7 zákona o daních z příjmů). Podmínkou snížení základu daně je, že prostředky získané dosaženou úsporou daňové povinnosti použijete ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.