Finanční prostředky na školení zaměstnanců

10.05.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí českým podnikatelům více než miliardu korun, kterou je možno rozdělit na modernizaci, výstavbu nebo pořízení prostor určených pro vzdělávání zaměstnanců v podnicích.

Jedná se již o druhou výzvu, v rámci které mohou podnikatelé nakoupit i školící pomůcky software nebo různá zařízení. Minimální hranice podpory v rámci této výzvy je stanovena na 500 tisíc korun. Program Školící střediska již za dobu svého trvání rozdělil více než 400 milionů korun a  rozšířil vzdělávací prostory v českých firmách o 2 800 míst. České podniky mohou o dotace z tohoto programu, který funguje v rámci operačního programu Podnikání a inovace, požádat od 1. července 2011 do 15. června 2012. Registrační žádosti jsou přijímány prostřednictvím agentury CzechInvest. Dotace z této výzvy pomohou českým podnikům pokrýt až 60 procent jejich nákladů.    

Zpráva převzata z ČTK.