Podnikatelé si rozdělí 300 milionů korun na prezentaci v zahraničí

03.05.2011 | , CzechInvest
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


2.5.2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky včera vyhlásilo pokračování druhé výzvy k předkládání žádostí o dotaci z programu Marketing. Malí a střední podnikatelé mohou podporu z fondů EU využít k prezentaci svých výrobků či poskytovaných služeb na zahraničních veletrzích a výstavách.

Program Marketing, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), mezi podniky v aktuální výzvě rozdělí 300 milionů korun. „Program Marketing představuje významnou pomoc českým firmám, které chtějí prorazit na zahraniční trhy. Díky němu jim stát a Evropská unie mohou pokrýt až polovinu nákladů na jejich prezentaci v zahraničí," říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

"Marketing patří mezi nejoblíbenější programy – od roku 2007, kdy se podpora začala poskytovat, už pomohl bezmála 800 českých firem prorazit do zahraničí," dodává Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje. "Podnikatelé můžou na své plány z tohoto programu získat nejméně 300 tisíc korun, horní hranice podpory přitom není omezená," vysvětluje Petr Očko.

„Žádosti o dotace bude přijímat agentura CzechInvest od 1. června 2011 do 15. září 2011, už nyní ale mohou podnikatelé konzultovat své připravované projekty buď v regionálních kancelářích CzechInvestu, nebo na centrále v Praze,“ upozorňuje generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek a dodává: „Regionální kanceláře pomohou i se založením takzvaného master účtu, který je potřeba při spravování projektu v online aplikaci eAccount“.

V případě, že finanční objem podaných registračních žádostí významně přesáhne částku plánované alokace na tuto výzvu, může být příjem registračních žádostí předčasně ukončen. Agentura CzechInvest proto podnikatelům doporučuje nepodávat registrační žádosti na poslední chvíli. Příjem plných žádostí se uskuteční od 1. července 2011 do 31. října 2011. Realizaci projektu může firma zahájit v den přijatelnosti projektu, tzn. v den schválení registrační žádosti, ukončit ji musí nejpozději do 31. prosince 2012. V rámci Výzvy II a každého jejího dalšího pokračování může být žadateli zaregistrována pouze jedna žádost.

O finanční podporu z programu Marketing se mohou ucházet malé a střední podniky s minimálně dvouletou historií a sídlem v České republice, mimo hlavní město Praha. Pražské podniky se mohou do programu zapojit pouze v případě, že budou na veletrhu či výstavě prezentovat výrobky nebo služby své regionální pobočky.

Žádosti o dotace ze všech dotačních programů Operačního programu Podnikání a inovace, tedy včetně programu Marketing, lze spravovat výhradně prostřednictvím aplikace eAccount na internetové stránce www.czechinvest.org. Se svými dotazy se mohou zájemci obracet na informační linku o programech podpory podnikání 800 800 777, která je jim zdarma k dispozici ve všední dny od 9 do 13 hodin. Své podnikatelské záměry, dotazy k aplikaci eAccount nebo k možnosti získání elektronického podpisu lze konzultovat také v síti 13 regionálních kanceláří CzechInvestu, a to v pracovní dny od 8 do 16.30 hodin. Více informací na http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare.