Factoringu se daří, obrat stoupnul o 32 procent

21.04.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Kumulovaný obrat pohledávek postoupených factoringovým společnostem za první čtvrtletí letošního roku vzrostl v porovnání s předchozím rokem téměř o 32 procent. Výsledek naznačuje, že by se objemy ještě letos mohly vrátit na úroveň před krizí.

Společnosti sdružené v Asociaci factoringových společností České republiky dosáhli celkového obratu 29,4 milionu korun. Exportní factoring se na tomto výsledku podílel více jak čtvrtinově. „Ukazuje se, že význam této služby postupně roste. Ještě v roce 2009 činil její podíl pouze 18 procent,“ vysvětluje generální ředitel ČSOB Factoring Tomáš Morávek. Právě ČSOB Factoring této části trhu dominuje.

Přes nepochybné oživení na trhu s úvěrovým pojištěním zůstává podíl bezregresního factoringu (factoringová společnost přebírá rizika nezaplacení pohledávky odběratelem) na úrovni zhruba 27 procent. „To ale současně znamená, že objem transakcí tohoto typu absolutně vzrostl a v podstatě kopíruje celkový vývoj factoringového trhu,“ doplňuje Tomáš Morávek z ČSOB Factoring.

Na konci tohoto období měly factoringové společnosti zapojeno do financování svých klientů, odhadem několika tisíc převážně malých a středních firem, téměř Kč 18 miliard. Factoring tak prokazuje svou schopnost dodat řešení jak v těžkých dobách, tak v těžkých situacích.

Zpráva převzata z Botticelli.sk.