Jak má vypadat správný paragon?

15.04.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Vystavit doklad se všemi náležitostmi není zas až tak jednoduchá věc. Na dokladu musí být všechny zákonem požadované informace. Které to jsou?


Zjednodušený daňový doklad

Každý podnikatel, který uskutečňuje zdanitelná plnění, a je jedno, jestli je to s úplatou za hotové, prostřednictvím platební karty nebo šekem, je povinen na požádání vystavit zjednodušený daňový doklad. Zjednodušený daňový doklad může podnikatel vystavit také za služby, které jsou poskytovány prostřednictvím elektronických prostředků a jejich poskytnutí je podmíněno zaplacením a zákazník za tyto služby zaplatí bankovním převodem.

Podmínkou vystavení zjednodušeného daňového dokladu je, že se musí jednat o částku nejvýše 10 000 Kč včetně daně.

Zjednodušený daňový doklad musí obsahovat

 • datum prodeje výrobku nebo poskytnutí služby,
 • o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná,
 • za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta,
 • identifikační údaje - jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo (v případě právnické osoby) nebo místo podnikání (v případě fyzické osoby),
 • evidenční číslo daňového dokladu,
 • základní nebo sníženou sazbu daně.

Tyto náležitosti upravuje § 28 odst. 3 a 4 zákona o dani z přidané hodnoty.

paragon_3.jpg 

Při prodeji výrobků s následnou dodávkou musí doklad obsahovat také místo určení a datum dodávky.

Zjednodušený daňový doklad nelze vystavit v případě prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z lihu a tabákových výrobků, za jiné než pevné ceny pro konečného spotřebitele.


Běžný daňový doklad

Běžný daňový doklad musí mít navíc oproti zjednodušenému daňovému dokladu

 • identifikační údaje odběratele - jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo (v případě právnické osoby) nebo místo podnikání (v případě fyzické osoby),
 • vyčíslený základ DPH
 • základní nebo sníženou sazbu DPH
 • výši DPH zaokrouhlenou na koruny nebo na haléře
 • jednotkovou cenu bez DPH

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.