Nárok na příspěvek na zaměstnance se zdravotním postižením

18.04.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V Česku pobírá invalidní důchod 470 tisíc občanů. Invalidní důchod neznamená, že občan nemůže pracovat. Firma zaměstnávající občany se zdravotním postižením může dokonce čerpat státní příspěvek na mzdy těchto zaměstnanců, slevu na dani či být zvýhodněna při výběrovém řízení. Za jakých podmínek?

Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením může být v mnoha ohledech pro firmu přínosné. Většinou si tito občané práce váží, jsou loajální a přináší zajímavé nápady. Současně zlepšují firemní sociální prostředí. Při splnění zákonných podmínek může firma i čerpat určité výhody. Osobami se zdravotním postižením jsou občané, kteří byli OSSZ uznáni invalidní ve třetím, druhém nebo prvním stupni a občané, kteří rozhodnutím úřadu práce byli uznáni zdravotně znevýhodněnými.

  • Při invaliditě prvního stupně poklesla pracovní schopnost nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %.
  • Při invaliditě druhého stupně poklesla pracvoní schopnost o 50 %, avšak nejvíce o 69 %.
  • Při invaliditě třetího stupně poklesla pracovní schopnost nejméně o 70 %.

Poklesem pracovní schopnosti je možnost invalidního občana vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Zaměstnání invalidních důchodců však nebrání žádný předpis, poživatelé invalidního důchodu mohou pobírat jak důchod, tak mzdu, pokud jim povaha práce umožňuje práci vykonávat. Každá firma by však při zaměstnávání občana se zdravotním postižením měla před jeho nástupem do práce mít od lékaře potvrzení, že k dané práci je zdravotně způsobilý. Při zaměstnávání invalidních důchodců je rovněž nutné mít rozhodnutí ČSSZ o udělení invalidity.


Příspěvek úřadu práce je až 8 000 Kč

V zákoně o zaměstnanosti (§ 78) jsou uvedeny podmínky, za kterých může firma čerpat příspěvek od úřadu práce na zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Zaměstnavatel, který zaměstnává, více než 50 % osob se zdravotním postižením má nárok na příspěvek na podporu zaměstnávání těchto občanů. Výše příspěvek závisí na skutečně vynaložených mzdových nákladech na zaměstnance, maximálně může činit 8 000 Kč na jednoho zaměstnance měsíčně. Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele adresované na úřad práce. K žádosti je potřeba doložit potřebné skutečnosti (celkový počet zaměstnanců, seznam zaměstnanců se zdravotním postižením a doložení zdravotního postižení…). Na úřadu práce lze přitom čerpat i další nenárokové příspěvky (např. na chráněnou dílnu, příspěvek na zapracování, na chráněné pracovní místo, příspěvek na dopravu…). Pro čerpání těchto příspěvků je nutné se spojit s úřadem práce a společně danou pracovní situaci pro občany se zdravotním pojistižením úspěšně vyřešit.


Jak vysoká je sleva na dani?

V zákoně o dani z příjmu (§ 35) je uvedena výše slev na dani, které mohou v daňovém přiznání využít právnické osoby při zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Firma může uplatnit tyto slevy:

  • 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením.
  • 60 000 Kč za každého invalidního zaměstnance ve třetím stupni.
  • Polovinu daně u firem, které zaměstnávají nejméně 25 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců se zdravotním postižením činí více než 50 % průměrného ročního přepočteného počtu všech zaměstnanců.

O dalších možnostech daňové optimalizace si přečtěte v průvodci daní z příjmů právnických osob.


Zvýhodnění v obchodní veřejné soutěži

V zákoně o veřejných zakázkách (137/2006) v § 101 je uvedeno zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením. Firma zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, kde je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením nebo firma provozující chráněnou dílnu je ve veřejné soutěži zvýhodněna. V případě, že nepřekročí tato firma nabídkovou cenu předloženou ostatními uchazeči o vypsanou zakázku o 15 %, tak musí být nabídka této firmy přijata.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.