Spotřebitelé mají nízkou úroveň spotřebitelského povědomí a dovedností

13.04.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V pondělí 11. dubna byla u příležitosti zahájení Evropského spotřebitelského summitu zveřejněna studie, která hodnotí informovanost a vzdělání evropských spotřebitelů.

Studie ukazuje, že se méně než polovina spotřebitelů z Evropské unie považuje za informované spotřebitele. A právě informovanost a znalost spotřebitelů je důležitá pro to, aby mohli dobře určit nejlepší nabídku a dobře znali svá práva.

Studie uvádí, že přibližně pětina obyvatel EU ohlásila nějaký spotřebitelský problém během posledních 12 měsíců. Škody takto nahlášené dosahují přibližně 0,4 procenta celkového HDP EU.

Velkým problémem, se kterým se setkávají evropští spotřebitelé, jsou nezákonné prodejní praktiky a neznalost základních spotřebitelských práv.

Průzkum spotřebitelských dovedností a informovanosti byl v roce 2010 proveden ve 29 zemích Evropy. Na celkem 70 otázek odpovídalo bezmála 56 500 respondentů.

Výsledky za Českou Republiku naleznete zde.  

Zpráva převzata z CEBRE.