Podnikat můžete během studia i rodičovské dovolené

06.04.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Začít podnikat lze v každém věku a až na několik výjimek v každé životní situaci - třeba i na rodičovské dovolené nebo během studia.


Podnikání během rodičovské dovolené

Otázka:

Co vše potřebuji, pokud bych chtěla začít podnikat a momentálně jsem na rodičovské dovolené a jsem zaměstnaná na dobu neurčitou?

Odpověď:

Pokud jde o podnikání během rodičovské dovolené, musíte nejprve splnit tyto podmínky, jinak nebudete mít na příspěvek nárok:

  • 1. Dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo obdobné zařízení pro předškolní děti nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci. Návštěvou dítěte v kalendářním měsíci se rozumí každý den, kdy dítě v zařízení pobývá, bez ohledu na délku tohoto pobytu.
  • 2. Dítě starší 3 let navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů.
  • 3. Po dobu své výdělečné činnosti musí rodič zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Pokud jde o souběh zaměstnání, tak není žádný problém. Podnikat můžete, i když chodíte do práce.


Podnikání během studia

Otázka:

Jsem student a za 1,5roku mi bude 26. Dočetl jsem se, že toho můžu využít, ale nevím moc jak. Mám možnost také vytvořit obchod přes rodinnou firmu a pracovat tam na zkrácený úvazek. Nebylo by lepší pro začátek tohle? A pak se později osamostatnit?

Odpověď:

Jako student si můžete uplatnit slevu na studenta ve svém přiznání, daň ze svého podnikání si tak můžete ponížit o částku 4 020 Kč za rok. Jako student můžete dále žádat o podporu například v některém z inkubátorů při vysoké škole.

Pokud jde o rozhodování s.r.o. nebo živnost, v podstatě jde o rozhodování jako u každého jiného začínajícího podnikatele. V případě živnosti i s.r.o. nakonec stejně dojde k přiznání k dani z příjmů fyzických osob, kde si můžete uplatnit slevu na dani.

Daňové zatížení živnosti je menší, pokud tedy nebudete vstupovat do velkých závazků, doporučuji živnost. Ale pokud budete mít vysoké závazky, pak to spíše nedoporučuji, protože když se podnikání nedaří, budete ručit veškerým svým majetkem a to Vás může zatížit na dlouho dopředu. Viz články OSVČ versus zaměstnanec, není to jen zdanění a Kdo platí na daních a pojistném víc - s.r.o. nebo OSVČ.

Pokud nebudete mít obrat 1 mil. Kč, pak máte pouze možnost se registrovat k DPH.

Pokud máte tutož možnost, opřít se o fungující společnost, je to jistě dobré řešení, navíc pokud rodinná firma funguje v podobném businessu a mohl byste využít například funkční dodavatelsko-odběratelskou síť. Pozdější osamostatnění ale přinese řadu problémů - ocenění střediska, uzavření kupní smlouvy, založení nového podniku, oslovení partnerů s touto změnou,... Takže bych určitě zvážil, jestli výhody takového začátku stojí za tyto "problémy".


Zaměstnávání

Otázka:

Jak mám zaměstnat zaměstnance, když pracuji na živnostenský list a kde to musím nahlásit? A jak vypočítám částku na sociální a zdravotní za zaměstnance? A v jakých případech nemusím platit sociální zdravotní za zaměstnance?

Odpověď:

Pokud jde o Vás jako zaměstnavatele, máte stejné povinnosti jako právnická osoba. Pokud jde o výpočet pojistného, je to na první pohled velmi jednoduché - z hrubé mzdy vyplácené zaměstnanci musíte odvést 25 % na ČSSZ a 9 % na zdravotní pojišťovnu a dále musíte "za zaměstnance" strhnout ze mzdy 4,5 % na zdravotní pojištění a 6,5 % na sociální pojištění. Tedy 34 % jsou Vaše náklady a 11 % jsou náklady zaměstnance, které ale musíte odvést Vy. Pojištění nemusíte platit jen v případě tzv. dohody o provedení práce (zaměstnanec pro Vás pracuje v roce max. 150 hodin). Více informací najdete v průvodci zaměstnáváním a také v sekci Daně a mzda.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.