Ekonomická svoboda v Česku se zvýšila

11.03.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Hlavním předpokladem pro ekonomický rozvoj a zvyšování životní úrovně je svoboda. Čím vyšší ekonomická a osobní svoboda, tím lepší podmínky pro život a byznys. Jak vysoká je ekonomická svoboda v Česku za rok 2010?

Občanská svoboda a ekonomická svoboda je základem růstu a zlepšování kvality života. V prosperujících ekonomikách má každý občan svobodnou volbu rozhodovat sám za sebe a je omezen pouze dodržováním základních zákonů.

Minimální obchodní překážky, nízké daně, vysoká vymahatelnost práva, nízká korupce, jednoduchá a efektivní komunikace s veřejnou správou, nezadlužený stát a vzdělaní a kvalitní pracovníci, to vše jsou důležité předpoklady pro úspěšný rozvoj podnikání a byznusu v zemi. Všechny tyto a další ukazatele se skrývájí pod každoročně sestavovaným indexem ekonomické svobody, který každoročně sestavuje The Heritage Foundation ve spolupráci s Wall Street Journal. Desítku nejsvobodnějších ekonomik světa za rok 2010 tvoří Hongkong, Singapur, Austrálie, Nový Zéland, Švýcarsko, Kanada, Irsko, Dánsko, USA a Bahrajn. Na posledním 179. místě najdeme KLDR před Zimbabwe, Kubou, Eritreou a Venezuelou.


Česko stoupá žebříčkem

Za rok 2010 skončilo Česko na 28. místě, což je o šest míst lepší hodnocení než za rok 2009 a o devět míst lepší než v roce 2008. Hodnota indexu se přitom meziročně zlepšila z 69,8 na 70,4. Horší hodnocení než Česko má řada vyspělých zemí jako Norsko, Belgie, Španělsko, Korea, Island, Francie či Itálie.


První místo patří tradičně Hongkongu

První a druhé místo patří tradičně Hongkongu a Singapuru, tyto země jsou dle mnoha mezinárodních hodnocení považovány za nejefektivnější a nejliberálnější ekonomiky světa. V Hongkongu ani Singapuru neexistují žádné pobídky ani omezení, téměř celé národní ekonomiky jsou privátní. Hongkongu a Singapuru tak patří s výrazným náskokem první místo v hodnocení míry zahraničních investic v přepočtu na jednoho obyvatele. Efektivita obchodu a výkon obou ekonomik je obdivuhodný. Obě země navíc mají jedny z nejjednodušších daňových systémů na světě a daňové zatížení je minimální.


Kdo si nejvíce polepšil?

Ze zemí na prvních třiceti místech, které jsou uvedena v tabulce, si nejvíce polepšil Bahrajn (o 1,4) a Singapur (o 1,1). Mimo země v první třicítce jsou v přiložené tabulce uvedeny členské země EU. Nejvíce si z elitní třicítky pohoršilo Irsko (o 2,6), na které citelně doléhají následky ekonomické krize. Dalšími vyspělými zeměmi, které si značně pohoršily, jsou Velká Británie (o 2), Řecko (o 2,4) a Itálie (o 2,4).


Kritéria hodnocení

Index ekonomické svobody je každoročně sestavován od roku 1995. V publikaci „2011 Index of Economic Freedom“ bylo hodnoceno 179 zemí světa v deseti kategoriích. Každá kategorie je ohodnocena procentem. Maximální hodnocení 100 %. Nejnižší 0 %. Výsledný index je potom průměrem jednotlivých dílčích hodnocení. Jednotlivé kategorie si ukážeme na příkladu Česka za rok 2010:

 • Svoboda podnikání – 69,8 (zlepšení o 4,3)
 • V hodnocení svobody podnikání Česko zaostává především v rychlosti se založením nové společnosti, finanční a administrativní náročnosti. Uzavření podniku je oproti nejvyspělejším zemím značně náročné.

 • Svoboda obchodu – 87,6 (zlepšení o 0,1)
 • Obchodní politika je v Česku obdobná jako v ostatních členských zemích EU. Svoboda obchodu je tedy hodnocena velmi dobře. Problémem zůstává netransparentní zadávání veřejných zakázek a problematické vymáhání práv k duševnímu vlastnictví.

 • Fiskální svoboda – 81 (zlepšení o 0,9)
 • Daňové zatížení v Česku je při porovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa mírně podprůměrné. Hodnocení v této oblasti je tedy velmi dobré. Zlepšení nejvíce oproti minulému hodnocení ovlivnilo snížení sazby daně z příjmu právnických osob z 20 % na 19 %. Celkové daňové zatížení Česka činí 36,2 %.

 • Státní správa – 44,8 (zhoršení o 0,8)
 • Celkové vládní výdaje, včetně spotřeby, jsou vysoké. Vládní výdaje dosahují cca. 43 % HDP. V této oblasti má Česko nejhorší hodnocení. Ke zhoršení hodnocení přispělo rostoucí zadlužení Česka. V této kategorii si pohoršila většina zemí, protože se s rostoucími vládními dluhy potýká většina vyspělých zemí světa.

 • Monetární svoboda – 80 (zlepšení o 4,4)
 • Inflace v Česku je dlouhodobě nízká, což je hodnoceno velmi pozitivně. Kontrole však podléhají některé suroviny, energie, domácí nájemné či železniční a autobusová doprava. Maximální ceny jsou stanoveny pro poštu a telekomunikační tarify.

 • Svoboda investování – 70,0 (beze změny)
 • Domácí i zahraniční investoři mají stejné podmínky, což je hodnoceno pozitivně. Neexistují žádná omezení plateb a běžných transferů. Problémem však nadále zůstává nerovné vymáhání smluvních závazků, byrokracie a korupce.

 • Svoboda finančního trhu – 80,0 (beze změny)
 • Finanční sektor je hodnocen velmi dobře a patří mezi nejrozvinutější z východní Evropy. Dopad krize na finanční trhy byl malý. Kontrolní rámec finančního trhu je nastavený dobře. Nevýhodou je malý a netransparentní kapitálový trh.

 • Korupce – 49,0 (zhoršení o 3,0)
 • Korupce v Česku je hodnocena jako významná. Dle poslední zprávy společnosti Transparency International patří Česku až 52. místo ze 180 zemí v hodnocení míry korupce Jedná se o druhé nejhorší hodnocení Česka.

 • Ochrana majetku – 65,0 (beze změny)
 • Vlastnická práva jsou v Česku chráněna zákonem. Soudnictví je nezávislé, ale zdlouhavé. Soudy trvají v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa příliš dlouho. Problematické je rovněž vynucování soudních rozsudků.

 • Svoboda trhu práce – 77,0 (zlepšení o 0,6)
 • Pracovní předpisy jsou poměrně flexibilní a dobře nastavené.

Pořadí Země Index Zlepšení/zhoršení
1 Hongkong 89,7 0,0
2 Singapur 87,2 1,1
3 Austrálie 82,5 -0,1
4 Nový Zéland 82,3 0,2
5 Švýcarsko 81,9 0,8
6 Kanada 80,8 0,4
7 Irsko 78,7 -2,6
8 Dánsko 78,6 0,7
9 USA 77,8 -0,2
10 Bahrajn 77,7 1,4
11 Chile 77,4 0,2
12 Mauritius 76,2 -0,1
13 Lucembursko 76,2 0,8
14 Estonsko 75,2 0,5
15 Nizozemí 74,7 -0,3
16 Velká Británie 74,5 -2,0
17 Finsko 74,0 0,2
18 Kypr 73,3 2,4
20 Japonsko 72,8 -0,1
21 Rakousko 71,9 0,3
22 Švédsko 71,9 -0,5
23 Německo 71,8 0,7
24 Litva 71,3 1,0
25 Taiwan 70,8 0,4
28 Česko 70,4 0,6
30 Norsko 70,3 0,9
31 Španělsko 70,2 0,6
32 Belgie 70,2 0,1
37 Slovensko 69,5 -0,2
51 Maďarsko 66,6 0,5
56 Lotyšsko 65,8 -0,4
57 Malta 65,7 -1,5
60 Bulharsko 64,9 2,6
63 Rumunsko 64,7 0,5
64 Francie 64,6 0,4
66 Slovinsko 64,6 -0,1
68 Polsko 64,1 0,9
69 Portugalsko 64,0 -0,4
87 Itálie 60,3 -2,4
88 Řecko 60,3 -2,4

Zdroj: Pramen: The Heritage Foundation „2011 Index of Economic Freedom"

 

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.