Jak vysoká má být minimální mzda?

04.04.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V Česku minimální mzda od roku 2007 činí 8 000 Kč. Minimální mzda je tak v Česku při srovnání s průměrnou mzdou v Česku oproti ostatním zemím EU nízká. Jak vysoká by měla být minimální mzda? Kde je minimální mzda nejvyšší?

Vyspělé členské země EU před krizí pravidelně zvyšovaly minimální mzdu, krize však tento trend zpomalila, v některých zemích dokonce zastavila. V absolutním vyjádření se minimální mzda v EU pohybuje od 123 € v Bulharsku po 1 758 € v Lucembursku. V kterých dalších zemích EU je minimální mzda vyšší než tisíc euro? Velká Británie (1 139 €), Francie (1 365 €), Belgie (1 415 €), Nizozemí (1 424 €) a Irsko (1 462 €).


Kde není minimální mzda zavedena?

V Evropské unii není minimální mzda zavedena v Dánsku, Finsku, Švésku, Itálii a Německu. Na Kypru a v Rakousku je minimální mzda stanovena pro určitá odvětví a při odpracování určité doby. Podmínky jsou tedy odlištěné a proto nejsou Kypr (840 €) a Rakousko (1 000 €) uvedeny v tabulce. V zemích Skandinávie sice není minimální mzda stanovena zákonem, ale kolektivními smlouvami. Odbory mají ve Skandinávii silnou pozici a dohodnutné kolektivní smlouvy zajišťují zaměstnancům vyšší mzdu, než by jim zaručil zákon. Proto ani odbory nemají snahu o uzákonění minimální mzdy. Minimální mzda je však zavedena i ve vyspělých mimoevropských zemích (USA, Kanadě či Japonsku), v přiložené tabulce jsou údaje za USA.


Jak porovnávat minimální mzdu?

Porovnání podle absolutní hodnoty minimální mzdy není nejpřesnější, protože nezachycuje rozdíly v cenové hladině v jednotlivých zemích. Kupní síla minimální mzdy v Lucembursku není totiž 14krát vyšší než v Bulharsku, jak by se na první pohled zdálo. V Bulharsku je totiž podstatně levněji. Ceny zboží a služeb jsou v Bulharsku výrazně levnější než v Lucembursku. Z tohoto důvodu máme v přiložené tabulce uvedenu minimální mzdu v paritě kupní síly. Tento ukazatel zohledňuje rozdíly v cenových hladinách pro rodinné výdaje. Rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi EU jsou tak nižší než v absolutním vyjádření.


Minimální mzda v paritě kupní síly

Minimální mzda v paritě kupní síly v Lucembursku činí 1 452 € a v Bulharsku 233 €. Minimální mzda v paritě kupní síly v Lucembursku je tedy vyšší 6,2krát než v Bulharsku. Při porovnání minimální mzdy v paritě kupní síly nedochází k přílišné změně pořadí mezi jednotlivými zeměmi, snižuje se však významně rozdíl mezi západoevropskými a východoevropskými zeměmi EU. V absolutním vyjádření dosahuje minimální mzda v Česku 319 €, v paritě kupní síly 432 €. Zatímco minimální mzda ve východoevropských zemích v paritě kupní síly je vyšší než v absolutním vyjádření, tak v západoevropských zemích je naopak v paritě kupní síly nižší než v absolutním vyjádření. V paritě kupní síly je minimální mzda nejvyšší v Lucembursku (1 452 €), Nizozemí (1 307 €), Belgii (1 249 €), Francii (1 196 €), Irsku (1 160 €) a Velké Británii (1 156 €).


Minimální mzda versus průměrná mzda

Průměrná mzda v Česku za první až třetí čtvrtletí roku 2010 činila 23 324 Kč, minimální mzda ve stejném období byla 8 000 Kč. V Česku dosahuje průměrná mzda pouze 34 % k průměrné hrubé mzdě. V západní Evropě však dosahuje minimální mzda 40 %. Kdyby měla v Česku minimální mzda dosahovat 40 % průměrné mzdy, tak by měla činit 9 330 Kč. Nižší nastavení minimální mzdy než v Česku je v současné době v EU pouze v Rumunsku, kde dosahuje minimální mzda 33 % průměrné mzdy. Rumunská vláda se však zavázala k postupnému zvyšování minimální mzdy, toto zvyšování však zastavila ekonomická krize. Nejvyšší minimální mzda v porovnání s průměrnou mzdou v EU je v Maltě, Francii, Lucembursku, Řecku, Nizozemí a Portugalsku, kde dosahuje více než 43 % průměrné mzdy.

Země Minimální mzda v paritě kupní síly (PPS) Minimální mzda (v % k průměrné mzdě)
Lucembursko 1 452 45,4
Nizozemí 1 307 44,1
Belgie 1 249 x
Francie 1 196 46,3
Irsko 1 160 x
Velká Británie 1 156 38,4
USA 1 010 30,8
Řecko 894 45,2
Slovinsko 887 41,1
Malta 833 47,6
Španělsko 766 35,1
Portugalsko 638 43,2
Turecko 575 x
Polsko 554 39,7
Chorvatsko 517 36,4
Slovensko 438 36,5
Maďarsko 433 38,6
Česko 432 33,8
Litva 386 40,5
Estonsko 363 36,2
Lotyšsko 350 40,9
Rumunsko 274 33,3
Bulharsko 233 38,3

Zdroj: Eurostat, Minimum Wage Statistics, Data from February 2011

 

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.