Založení s.r.o.: Ohlášení živnosti a registrace podnikání

23.03.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V předchozím díle našeho seriálu o založení konkrétní společnosti jsme se věnovali mimo jiné tématu, jaké dokumenty je třeba získat. Nyní se podíváme, na které úřady se musí začínající podnikatel přihlásit.


Ohlášení živností

Jedna z nejméně oblíbených činností je návštěva živnostenského úřadu. Pokud se rozhodne podnikatel ohlásit pouze volnou živnost, celá procedura je poměrně nenáročná a rychlá. V případě dalších živností se zdrží přípravou dalších dokumentů o odborné způsobilosti svého odpovědného zástupce, který musí doložit různá osvědčení a certifikáty o odborné způsobilosti, obstarat potvrzení o praxi od předchozích zaměstnavatelů a nakonec se dostavit na ověření svého podpisu.

V případech, kdy se vyřizuje koncese, jde o poměrně náročné a časově náročné řízení. Podnikatel si může za pár dní vyzvednout výpis z živnostenského rejstříku. Naše společnost se rozhodla ohlásit pouze živnost Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, tudíž nepotřebovala žádné jiné dokumenty k ohlášení. V Praze vyhotovení výpisu z živnostenského rejstříku trvalo týden a poplatek byl 1 000 Kč.


Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku

Mezi stěžejní část patří návrh na zápis do obchodního rejstříku. Jedná se o poměrně nejnáročnější část, protože v této fázi nemá podnikatel téměř žádnou šanci zjistit, jak návrh vyplnit a které dokumenty správně přiložit a spolu s návrhem podat na soud. Neexistuje všeobecný návod, jelikož navíc každý místně příslušný obchodní soud má mírně odlišné požadavky. Aby to bylo ještě komplikovanější každý rozhodčí neboli přidělený soudní úředník má jiná kritéria, občas má špatně nastudovaná pravidla, což se skrývá za eufemismem jiný právní názor, kterému se prakticky nedá odporovat.

Návrh na zápis do obchodního rejstříku se musí podat do devadesáti dnů od založení společnosti. Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni jednatelé a musí obsahovat tyto přílohy:

  • Společenskou smlouvu, resp. zakladatelskou listinu (ve formě notářského zápisu)
  • Podnikatelská oprávnění (ověřené kopie živnostenských listů)
  • Doklad o splacení základního kapitálu (potvrzení správce vkladu o složení vkladů a doklad od banky nebo spořitelního a úvěrního družstva o složení vkladu)
  • Doklad o právním titulu užívání nemovitosti, ve které je umístěno sídlo (např. nájemní smlouva o užívání nebytových prostor nebo doklad o vlastnictví výpisem z katastru nemovitostí). Sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti. Postačí, pokud zakladatelský dokument uvádí pouze název obce, kde je sídlo právnické osoby, do obchodního rejstříku se ale musí zapsat plná adresa sídla.
  • Výpis z rejstříku trestů jednatelů
  • Prohlášení jednatelů, že splňují zákonné podmínky a že u nich není překážka výkonu funkce
  • Čestné prohlášení a podpisové vzory (notářsky ověřené) budoucích jednatelů

Návrh na zápis naší společnosti Santa Balbina s.r.o. byl podán na předepsaném formuláři spolu se všemi přílohami ihned po obdržení výpisu z živnostenského rejstříku, jako poslední přílohy, která ještě chyběla. Podpisy jednatelů byly úředně ověřeny. Usnesení o zápisu společnosti bylo doručeno doporučeně poštou na adresu sídla společnosti přibližně za deset dnů po podání návrhu na soud. Po obdržení usnesení o zápisu společnosti do obchodního rejstříku se oba jednatelé písemně vzdali práva na odvolání proti tomuto usnesení před úředníci soudu, čímž zápis do obchodního rejstříku společnosti nabyl právní moci a společnost vznikla.

  • Formuláře návrhu zápisu do obchodního rejstříku pro jednotlivé právní formy najdete v sekci Užitečné nástroje.


Uvolnění účtu v bance

V bance po předložení výpisu z obchodního rejstříku společnosti Santa Balbina s.r.o. došlo k odblokování účtu a společnost nechala účet, který byl založen ke složení účtu převést na účet podnikatelský a dál ho využívá ve svém podnikání.


Registrace na Finančním úřadě

Jednatel společnosti poté zaregistroval společnost na finančním úřadě za další týden od jejího vzniku, čímž byla dodržena zákonná povinnost zaregistrovat společnost do 30 dnů od jejího zapsání do obchodního rejstříku. Byl vyplněn příslušný formulář. K přihlášce k registraci bylo nutno doložit tyto doklady:

  • kopie výpisu z obchodního rejstříku
  • kopie smlouvy o zřízení a vedení bankovního účtu

Po úspěšném vyřízení přihlášky vydal finanční úřad Osvědčení o registraci daně, kde je uvedeno daňové identifikační číslo společnosti (DIČ). Toto osvědčení si převzal jednatel osobně, protože jen on je oprávněn jednat za společnost. Pokud by nebyla dodržena registrační povinnost, hrozí společnosti pokuta až do 2 000 000 Kč.

Zároveň společnost byla zaregistrována i k placení daně z přidané hodnoty, jelikož předpokládá obchodování s plátci DPH a navíc předpokládá vysoké obraty společnosti na další kalendářní rok.


Pořízení výpisu z živnostenského rejstříku

V poslední fázi zašel jednatel společnosti opět na živnostenský úřad pro nový výpis z živnostenského rejstříku, na který musí Živnostenský úřad zapsat přidělené IČ automaticky po zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Celý seriál můžete sledovat v sekci Život podnikatele.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.