Založení s.r.o.: Složení základního kapitálu

16.03.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Ještě než ohlásíte živnost a podáte návrh na zápis do obchodního rejtříku, musíte složit základní kapitál a mít všechny potřebné dokumenty.


Složení základního kapitálu

Na základě notářského zápisu byl zvolen správcem vkladu jeden z jednatelů (může to být i jiná osoba, ale v našem případě šlo o jednoho z jednatelů). Tento jednatel pak zašel do banky, kde založil účet určený ke složení základního kapitálu, tak jak bylo uvedeno v notářském zápise. Na účet bylo složeno 20 000 Kč, což je obchodní podíl jednoho ze společníků. Druhý společník do společnosti vložil nemovitý majetek.

Banka pak vystavila na jméno společnosti potvrzení o složeném základním kapitálu. Toto potvrzení se spolu s prohlášením správce vkladu přikládá k návrhu na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku. Složené peníze zůstali deponovány na účtu do doby, než správce vkladu, donese výpis z obchodní rejstříku, ze kterého bude zřejmé, že společnost je již úspěšně založena a existuje.


Uvolnění účtu v bance

Účet bude uvolněn až po předložení výpisu z obchodního rejstříku společnosti a společnost pak může účet, který byl založen ke složení základního kapitálu, převést na účet podnikatelský a dál ho využívat ve svém podnikání.


Rezervní fond

Nezapomeňte na to, že budete muset z každého zisku vytvářet rezervní fond.

Rezervní fond se tvoří z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, ve kterém poprvé čistý zisk vytvoříte, a to ve výši nejméně 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku odpovídající 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu odpovídající 10% základního kapitálu.


Získání dokumentů

Dalším důležitým dokumentem, který musí podnikatel přiložit k návrhu na zápis společnosti na soud je potvrzení o užívacím právu od pronajímatele prostor, ve kterých bude sídlo společnosti, výpis z katastru nemovitostí k těmto prostorám, aby mohl doložit, že osoba, která souhlas s umístěním sídla vydala, tak mohla učinit, protože je vlastníkem nemovitosti. V praxi je běžné místo nájemní smlouvy dokládat pouze písemný souhlas s umístěním sídla nově zakládané společnosti. V tomto případě Souhlas dávali spoluvlastníci nemovitosti, kdy podpisy nemusely být ověřené. .

Dalším potřebným dokumentem je výpis z rejstříku trestů, neboť jednatel společnosti musí splňovat zákonem stanovené podmínky a bezúhonnost je jedna z nich. U nás je možné tento dokument získat z centrální databáze CZECHPOINT, na jakékoliv poště popřípadě na městském úřadu či magistrátu. Oba jednatelé zažádali o tento dokument přímo u notáře při sepisování společenské smlouvy, čímž ušetřily sice čas, avšak náklady na pořízení jsou o trochu vyšší. Cena takto pořízených výpisů byla 120,- Kč za jeden.

Celý seriál můžete sledovat v sekci Život podnikatele.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.