Změnili jste během roku pojišťovnu? Musíte podat dva Přehledy

14.03.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Všichni občané mají nárok na změnu zdravotní pojišťovny jednou za 12 měsíců, tedy i OSVČ. Pro OSVČ však znamená změna zdravotní pojišťovny během roku řadu povinností, počínaje novou registrací, změnou trvalého příkazu, ale hlavně je nutné odevzdat dva Přehledy o příjmech a výdajích.

Ze zákona může každý občan změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 měsíců, a to vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Prakticky lze tedy zdravotní pojišťovnu změnit k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu. Pro zaměstnance není změna zdravotní pojišťovny ničím složitým. Stačí pouze do 8. dní od registrace u nové zdravotní pojišťovny nahlásit tuto změnu zaměstnavateli. Za výpočet zdravotního pojištění a jeho úhradu je totiž za zaměstnance zodpovědný jeho zaměstnavatel. Zaměstnanci nemůže být za dobu, kdy je zaměstnanec vyměřeno dlužné pojistné ani penále. V případě, že by zaměstnavatel nesplnil svoji zákonnou povinnost a neprovedl registraci zaměstnance, tak se při prokázání chyby zaměstnavatele vše vyřeší a sankciován zdravotní pojišťovnou bude zaměstnavatel, nikoliv zaměstnanec.


Na co si dát při změně zdravotní pojišťovny pozor?

OSVČ, která změní zdravotní pojišťovnu během roku (tedy v dubnu, červenci nebo říjnu) musí během roku zrušit trvalý příkaz na platby zdravotního pojištění na platbu měsíční zálohy u staré zdravotní pojišťovny a vyhotovit nový trvalý příkaz na platbu měsíční zálohy zasílanou na účet nové zdravotní pojišťovny. Současně je nutné nové zdravotní pojišťovně doložit doklad o výpočtu zálohy na daný rok, aby se po zbytek roku platila stejně vysoká záloha jako na začátku roku.

Praktický příklad

OSVČ pan Zelený měl povinnost platit v roce 2010 zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši, tj. 1 601 Kč měsíčně. K 1. červenci 2010 provedl pan Zelený změnu zdravotní pojišťovny. Na účet staré zdravotní pojišťovny tedy zašle celkem 6 plateb. Poslední platbu za červen provede do 8. července 2010. Za červenec již musel zaslat zálohu v minimální výši 1 601 Kč na účet nové zdravotní pojištěvny do 8. srpna 2010.


Termín pro oba Přehledy je do konce dubna

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2010 musí všechny OSVČ odezvat své zdravotní pojišťovně do konce dubna 2011. Tedy do jednoho měsíce po termínu pro odevzdání daňového přiznání. Tato povinnost platí pro OSVČ, pro které je samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů, ale taky pro OSVČ, pro které je samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů. Jestliže OSVČ změnila během roku zdravotní pojišťovnu, tak v daném termínu musí odeslat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2010 na obě zdravotní pojišťovny (starou i novou).


Jak se vypočítá zdravotní pojištění pro obě pojišťovny?

Zdravotní pojištění za rok 2010 pro obě zdravotní pojišťovny se vypočítá v poměrné výši dle hospodářského výsledku za rok 2010

Praktický příklad

OSVČ pan Zelený platil během roku zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši. Jeho zisk za rok 2010 činil 600 tisíc Kč. K 1. červenci 2010 změnil pan Zelený zdravotní pojišťovnu. Kolik doplatí na zdravotním pojištění jednotlivým zdravotním pojišťovnám? Jak vysokou měsíční zálohu bude platit v příštím období?

Text Částka
Zisk 600 000 Kč
Vyměřovací základ
(600 000 Kč x 50 %)
300 000 Kč
Počet měsíců, kdy byla OSVČ 12 měsíců
Počet měsíců, kdy byla OSVČ pojištěncem 6 měsíců
Zdravotní pojištění za rok 2010
13,5 % z ((300 000 Kč x 6 měsíců) : 12)
20 250 Kč
Zaplacené zálohy
(6 x 1 601 Kč)
9 606 Kč
Zbývá doplatit
(20 250 Kč – 9 606 Kč)
10 644 Kč
Nová záloha 0 Kč

Vypočtnený nedoplatek na zdravotním pojištění ve výši 10 644 Kč je splatný do 8 dní po podání daňového přiznání za rok 2010. Pan Zelený podá daňové přiznání 31. března 2011, do 8. dubna 2011 tedy musí doplatit staré zdravotní pojišťovně částku 10 644 Kč.

Text Částka
Zisk 600 000 Kč
Vyměřovací základ
(600 000 Kč x 50 %)
300 000 Kč
Počet měsíců, kdy byla OSVČ 12 měsíců
Počet měsíců, kdy byla OSVČ pojištěncem 6 měsíců
Zdravotní pojištění za rok 2010
13,5 % z ((300 000 Kč x 6 měsíců) : 12)
20 250 Kč
Zaplacené zálohy
(6 x 1 601 Kč)
9 606 Kč
Zbývá doplatit
(20 250 Kč – 9 606 Kč)
10 644 Kč
Nová záloha
(300 000 Kč x 13,5 %) : 12
3 375 Kč

Vypočtnený nedoplatek na zdravotním pojištění ve výši 10 644 Kč je splatný do 8 dní po podání daňového přiznání za rok 2010. Pan Zelený podá daňové přiznání 31. března 2011, do 8. dubna 2011 tedy musí doplatit nové zdravotní pojišťovně částku 10 644 Kč. Nová vypočtená záloha ve výši 3 375 Kč musí být poprvé zaplacena za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled. Pan Zelený podal Přehled 31. března 2011, proto doplatí první zálohu ve výši 3 375 Kč poprvé za březen, tj. do 8. dubna 2011.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.