Ministr Kocourek představil atraktivnější podporu investorů

09.03.2011 | , CzechInvest
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


8.3.2011 S cílem přilákat do České republiky více technologicky náročných investic dnes ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek představil připravované změny v systému podpory pro investory.

Hlavní novinkou je rozšíření systému investičních pobídek i pro projekty zabývající se výzkumem a vývojem nebo strategickými obchodními službami, jako je například vývoj softwaru.

"Investiční pobídky mohou dnes v České republice získat jen projekty zabývající se výrobou. Chceme ale tento systém otevřít i investicím do výzkumu a vývoje a do strategických služeb. Nové investice jsou jedním z hnacích motorů hospodářské prosperity a my se musíme zaměřit na lákání a podporu i těch technologicky a znalostně nejnáročnějších," zdůrazňuje ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce také rozšířit výčet regionů České republiky, ve kterých mohou investoři čerpat přímé dotace na vytváření nových pracovních míst a na školení a rekvalifikace zaměstnanců, a to na všechny oblasti vymezené mapou regionů se soustředěnou podporou státu. Záměrem ministerstva je také navýšit podporu na tvorbu nových pracovních míst, která v současné době dosahuje 50 000 korun na jedno nově vytvořené pracovní místo.

"Systém investičních pobídek v České republice stále vychází ze situace z poloviny devadesátých let. Tehdy Česká republika konkurovala hlavně levnou, byť kvalifikovanou pracovní silou. Dnešní situace je ale úplně jiná. Abychom zajistili budoucí konkurenceschopnost České republiky, je nutné pobídky nastavit tak, aby odpovídaly jak potřebám moderních investorů, tak aktuálním potřebám České republiky," dodává ministr Kocourek.