Většina Čechů považuje ekonomickou situaci za špatnou

08.03.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Více než polovina Čechů považuje tuzemskou ekonomickou situaci za špatnou. Podle 41 procent obyvatel ČR je špatná a podle 11 procent velmi špatná. Podobné názory na ekonomiku své země mají Slováci. Mnohem hůř vidí stav hospodářství Maďaři, téměř tři čtvrtiny z nich si myslí, že je špatný či velmi špatný. Naopak nejméně kritický pohled mají Poláci. Vyplývá to ze zprávy Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Jako dobrou ekonomickou situaci země hodnotí pětina polských respondentů, zatímco v Česku je to 12 procent. Následuje Slovensko se šesti procenty a v Maďarsku jsou to dvě procenta dotázaných.

Podle CVVM se hodnocení v porovnání s minulým šetřením z léta 2010 zlepšilo v případě ČR. Naopak v Polsku a v menší míře na Slovensku se hodnocení ekonomiky státu lehce zhoršilo.

Co se týče očekávaného dalšího vývoje ekonomiky jsou nejpesimističtější Češi, podle 42 procent z nich se její stav ještě zhorší. Zhoršení očekává 36 procent Slováků a čtvrtina Poláků i Maďarů. Naopak více než čtvrtina Maďarů očekává zlepšení, zatímco u Poláků a Čechů je to přibližně pětina. Slováci vidí hospodářskou budoucnost země nejhůře, optimistických jich je 18 procent.

Podle CVVM se oproti minulému šetření očekávání dalšího vývoje ekonomické situace v zemích střední Evropy zřetelně sblížila. V Polsku a na Slovensku se očekávání lidí mírně zhoršila. Maďaři a zejména Češi své vyhlídky hodnotí podobně jako v polovině loňského roku.

CVVM průzkum v Česku provedlo v polovině ledna; dotazováno bylo 1035 dospělých respondentů.

Zpráva převzata z ČTK.