Dotace EU: Výzva programu LIFE+

02.03.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Evropská komise vyhlásila výzvu k předkládání projektů, které mají být financovány v rámci evropského fondu pro ochranu životního prostředí, programu LIFE+.

Předkladatelé by měli zasílat projekty spadající do jedné ze tří složek programu: příroda a biologická rozmanitost, politika a správa v oblasti životního prostředí a informovanost a komunikace. Celkem je k dispozici 267 milionů EUR ve formě spolufinancování dohod o grantech. Termín pro předkládání návrhů je stanoven na 15. července 2011.

Zpráva převzata z CEBRE.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT