Komerční banka získala 1,2 miliardy Kč na zvýhodněné úvěry pro malé a střední podniky

24.02.2011 | , Komerční banka
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


24.2.2011 Komerční banka uzavřela v pořadí třetí smlouvu s Evropskou investiční bankou, jejímž cílem je podpořit financování malých a středních podniků v České republice. Díky smlouvě mohou získat firemní klienti KB s méně než 250 zaměstnanci zvýhodněné úrokové sazby u podnikatelských úvěrů.

Podpis smlouvy mezi Komerční bankou a Evropskou investiční bankou (EIB) je výsledkem dlouhodobé spolupráce v oblasti financování projektů soukromého i veřejného sektoru. Aktuální smlouva byla uzavřena na prostředky ve výši 50 mil. EUR (přibližně 1,2 miliardy Kč).

Úvěr pro malé a střední podniky ze zdrojů EIB je určen především na rozvojové projekty klientů KB. Standardní úroková sazba úvěru je díky spolupráci s EIB snížena o 0,3%.

Úvěrem mohou klienti KB financovat veškeré investice související s pořízením hmotného majetku (s výjimkou zemědělské půdy) a investice do nehmotného majetku. Získání zvýhodněného úvěru je stejně jednoduché, jako podání žádosti o standardní podnikatelský úvěr KB: klient jedná pouze s Komerční bankou, která zajistí účast klienta v programu a seznámí jej se všemi podmínkami čerpání zvýhodněného úvěru.

„Zvýhodněný úvěr z prostředků EIB je mezi klienty KB velmi oblíbený. Získání nižší úrokové sazby je navíc velice jednoduché,“ uvedl Jan Hanuš, vedoucí KB EU Point.

Parametry Úvěru pro malé a střední podniky ze zdrojů Evropské investiční banky

Výše úvěru: 1 - 300 mil. CZK
Měna úvěru: CZK nebo EUR
Omezení výše zdrojů: zdroje EIB nesmí spolu s dalšími jinými zdroji EU (např. ze strukturálních fondů) tvořit více než 100 % nákladů projektu
Splatnost úvěru: minimálně 2 roky
Další výhody pro klienta: nižší úroková sazba o 0,3% p.a.
Oprávněný žadatel: nezávislý malý a střední podnik s méně než 250 zaměstnanci přepočtenými na plný pracovní úvazek


Více informací k podmínkám zvýhodněného úvěru ze zdrojů EIB získají klienti u bankovních poradců KB nebo na internetových stránkách www.eupoint.cz.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT