Dotace EU na výzkumné a vývojové aktivity

24.02.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Smyslem programu Potenciál je podpora budování či rozšiřování výzkumně-vývojových kapacit zaměřených na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace produktů odvětvově spadajících zejména do zpracovatelského průmyslu. Aby byl projekt podpořitelný, musí existovat reálný předpoklad, že jeho výsledky budou skutečně prakticky využity ve výrobě. Program je otevřen pro příjem registračních žádostí do 30. září 2011.

Na co lze získat dotace z programu Potenciál

Hlavním předmětem projektu v rámci programu Potenciál musí být pořízení potřebného výzkumného a vývojového zázemí, a to ve formě investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Minimálně 50% celkových způsobilých investičních výdajů musí směřovat do nákupu strojů, technologií, zařízení, hardware či sítí. Dotaci lze kromě toho získat také na:

  • Nákup SW, licencí a duševního vlastnictví
  • Stavební aktivity a rekonstrukce související s projektem
  • Provozní náklady projektu (pro malé a střední podniky)

Dotace EU mohou v rámci programu Potenciál čerpat podniky všech velikostí, přičemž její výše se v závislosti na regionu, kde je projekt realizován, a na velikosti podniku pohybuje v rozmezí 40-60% způsobilých výdajů. Na jeden projekt přitom můžete získat až 100 milionů korun.

Zpráva převzata z www.edotace.cz.  

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT