Zakládáme podnik: Seriál o založení konkrétní společnosti

18.02.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V České republice je registrováno přes 300 tisíc obchodních společností, z toho více než 90 % tvoří společnosti s ručením omezeným. Jejich počet roste každým rokem o pět a více procent, zatímco počet živnostníků spíše stagnuje. S.r.o. se bezesporu stává čím dál více oblíbenou formou podnikání.

V současné době mohou podnikatelé, resp. osoby, které chtějí provozovat podnikatelskou činnost, společnost s ručením omezeným zcela nově založit, nebo koupit již nově založenou.

Podnikatelé volí formu s.r.o. především z důvodu vyšší důvěryhodnosti právnické osoby a omezeného ručení za závazky, nicméně existuje mnoho dalších výhod společnosti s r.o. oproti podnikání fyzických osob. Tyto výhody zdaleka převyšují mírně vyšší administrativní náročnost podnikání, které s.r.o. obnáší.


Unikátní seriál o založení s.r.o.

V následujícím seriálu Vám budeme pravidelně přinášet zprávy o jednotlivých krocích založení společnosti Santa Balbina s.r.o.


Základy založení s.r.o.

Společnost s ručením omezeným (s. r. o. nebo také spol. s r. o.) může založit jeden až padesát společníků. Obchodní firma společnosti musí obsahovat označení společnost s ručením omezeným (nebo jako zkratku s. r. o. či spol. s r. o.). Minimální zapisovaný základní kapitál je 200.000 Kč, minimální výše vkladu společníka pak 20.000 Kč. Vklad může být peněžitý i nepeněžitý (například: nemovitosti, akcie, auta atd.), ale musí jej ocenit soudní znalec. Společnost s. r. o. je založena v okamžiku, kdy se všichni její společníci dohodnou na obsahu společenské smlouvy a podepíší ji u notáře. Tím je proces založení s. r. o. hotov.

Společnost s. r. o. vznikne zápisem do obchodního rejstříku. Mezi založením a vznikem s. r .o. ještě nemá s. r. o. právní subjektivitu. Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán nejpozději 3 měsíce od založení s. r. o. Problémů, které souvisejí se založením s.r.o., je hned několik. Situace na rejstříkových soudech v České republice je dlouhodobě taková, že značné procento návrhů na zápis nové společnosti do obchodního rejstříku je soudem odmítnuto či zamítnuto. Založení s. r. o. se tak stává značně problematickým.

Založení s.r.o. je poměrně náročný a zdlouhavý administrativní proces. Postup založení s.r.o. se skládá z několika kroků, kam patří příprava dokumentů a návštěva řady úřadů a institucí. Tento proces je poměrně zdlouhavý a náročný a podnikatel ho musí absolvovat, než společnost nakonec založí.


Struktura seriálu

V našem seriálu postupně probereme všechny oblasti, kterými se musí každá začínající firmy zabývat, vždy s ohledem na konkrétní zakládanou společnost:

 • Studium právních předpisů
 • Příprava dokumentů
 • Sepsání společenské smlouvy
 • Složení základního kapitálu
 • Získání dokumentů
 • Ohlášení živností
 • Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku
 • Uvolnění účtu v bance
 • Registrace na Finančním úřadě
 • Pořízení výpisu z živnostenského rejstříku
 • Otevírání účetních knih
 • Rozdělování zisku
 • Přistoupení nového společníka
 • Ukončení účasti společníka ve společnosti
 • Srovnání výhod s.r.o. oproti OSVČ
 • Srovnání založení s.r.o. a nákup hotové s.r.o.
 • Problémové oblasti při založení s.r.o.

Celý seriál můžete sledovat v sekci Život podnikatele.

Štítky:

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.