Zvyšování sazeb DPH v EU pokračuje

14.02.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Nutnost zvyšovat daňové příjmy vede členské země EU ke zvyšování DPH. Rok 2011 není výjimkou, DPH zvýšilo Slovensko, Portugalsko, Velká Británie, Polsko, Lotyšsko či Řecko. Jaké jsou aktuální sazby DPH v EU?

Pro země EU je výnos z DPH nejdůležitějším příjmem pro státní pokladnu. Výnos z DPH se v posledních letech ještě zvyšuje, protože je světovým trendem přesouvat zdanění do nepřímých daní a naopak sazby přímých daní snižovat. DPH je daň ze spotřeby, kterou se zatěžuje přidaná hodnota poskytovaného zboží a služeb. Konečné daňové břemeno tak nesou spotřebitelné.

Daň se vybírá v každém článku výroby, distribuce a dodávky. DPH je stanovena procentem z ceny. V posledních třech letech zvýšila DPH nebo spotřební daně většina členských zemí Evropské unie. Zvýšení nepřímých daní je pro státní pokladnu výhodné, protože se zvyšuje okamžitě daňový výnos státu (na rozdíl od přímých daní) a současně nedochází tolik ze zhoršování podnikatelského prostředí jako při zvýšení přímých daní. Zatímco sazby daně z příjmu právnických osob se nezvyšují, ba právě naopak i během krize v některých zemích klesaly, tak sazby DPH se zvyšují.


Kdo zvyšoval DPH v posledních letech?

V posledních třech letech dochází k výraznému zvyšování DPH v EU.

  • Pro rok 2009 zvýšila DPH Litva, a to dokonce opakovaně, od 1. ledna z 18 na 19 % a poté od 1. 9. 2009 z 19 na 21 %. Lotyšsko zvýšilo základní sazbu DPH z 18 na 21 %. Estonsko zvýšilo základní sazbu DPH z 18 na 20 %. Maďarsko zvýšilo základní sazbu DPH od 1. 7. 2009 dokonce z 20 na 25 %.
  • Během roku 2010 zvýšilo DPH i Česko (základní sazbu DPH z 19 na 20 % a sníženou sazbu DPH z 9 na 10 %). DPH zvýšilo i Finsko (z 22 na 23 %, z 12 na 13 % a z 8 na 9 %). Řecko zvýšilo DPH dvakrát během roku, od 15. března z 19 na 21 % a od 1. července z 21 na 23 %. Španělsko zvýšilo základní sazbu DPH od 1. 7. 2010 z 16 na 18 % (sníženou ze 7 na 8 %).
  • Pro rok 2011 zvýšilo DPH opět hned několik členských zemí EU. Základní sazba DPH na Slovensku se zvýšila z 19 na 20 %, v Portugalsku z 21 na 23 %, ve Velké Británii z 17,5 na 20 %, Lotyšsko z 21 na 22 % (snížená sazba se zvýšila z 10 na 12 %), Řecko zvýšilo nižší sazby DPH (z 5,5 na 6,5 % a z 11 na 13 %) a Polsko zvýšilo nižší sazby DPH (ze 7 na 8 % a z 3 na 5 %). Ekonomickou krizí postižené Irsko bude postupně zvyšovat DPH až do roku 2014, kdy bude základní sazba DPH dokonce 24 %.


Kde je pouze jedna sazba DPH?

Členské země EU mohou uplatnit jednu nebo dvě zvýhodněné sazby DPH na vybrané zboží či služby. Navíc mohou být některé zboží či služby od DPH osvobozeny. V některých zemích EU je zavedena nulová sazba daně. Nulová sazba je uvalena na vybrané produkty a musí být dodržena direktiva EU 2006/112/EC (nejvíce ve Velké Británii). Jednotná sazba DPH je tak v EU zavedena pouze v Dánsku (25 %). Ve všech ostatních zemích EU je zavedeno více sazeb daně. Většina zemí dokonce využívá legislativní možnosti a má zavedeny tři sazby daně (základní, sníženou a super sníženou). Tři sazby daně jsou zavedeny např. v Řecku, Španělsku, Francii, Irsku, Itálii, Lucembursku.


EU - kde je nejnižší a nejvyšší DPH

Základní sazba DPH se v členských zemích Evropské unie pohybuje od 15 % do 25 %. Na základě směrnice Rady nesmí být základní sazba daně nižší než 15 %. Nejvyšší základní sazba DPH je v Dánsku, Maďarsku a Švédsku (25 %). Nejnižší je základní sazba DPH v Lucembursku a Kypru (15 %). V posledních letech se většina zemí přibližuje horní hranici.

V mimoevropských vyspělých zemích světa je DPH nižší v Evropě. V Austrálii 10 %, Koreji (10 %), Mexiku (16 %), Turecku (18 %, snížená sazba daně 8 % a 1 %), Novém Zélandě (12,5 %), Kanadě (5 %), Švýcarsku (7,6 %, snížená sazba daně 2,4 % a 3,6 %). V USA je zavedena místo DPH prodejní daň a v Hongkongku, Kataru, Saudské Arábii či Spojených Arabských Emirátech není DPH vůbec stanovena.

Tabulka: Sazby DPH v EU pro rok 2011 (v %)

Země Základní sazba DPH Snížená sazba DPH
Dánsko 25 -
Maďarsko 25 5
Švédsko 25 12 a 6
Rumunsko 24 9
Finsko 23 13 a 9
Řecko 23 13 a 6,5
Polsko 23 7, 3
Portugalsko 23 13 a 6
Lotyšsko 22 12
Belgie 21 12 a 6
Irsko 21 13,5 a 4,8
Litva 21 9 a 5
Rakousko 20 12 a 10
Bulharsko 20 7
Česko 20 10
Estonsko 20 9
Itálie 20 10 a 4
Slovinsko 20 8,5
Velká Británie 20 5
Francie 19,6 5,5 a 2,1
Německo 19 7
Nizozemí 19 6
Slovensko 19 10
Malta 18 8
Španělsko 18 8 a 4
Kypr 15 5
Lucembursko 15 12, 9, 6 a 3

Zdroj: European Commission, Taxation and Customs Union, VAT Rates Applied in the Member States of the European Community and The World Wide Tax and Tax Source 2011