Zvýhodněné záruky a úvěry v roce 2010 vzrostly

08.02.2011 | , ČMZRB
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


7.2.2011 ČMZRB poskytla v roce 2010 celkem 1 224 záruk za bankovní úvěry v celkové výši téměř 6,6 mld. Kč. Těmito zárukami byly podpořeny úvěry ve výši 10,1 mld. Kč. Největší podíl záruk získaly projekty realizované na území Jihomoravského kraje, z hlediska oborového začlenění převládaly projekty ze zpracovatelského průmyslu.

V porovnání s rokem 2009 byly v uplynulém roce úvěrové aktivity banky z hlediska počtu poskytnutých úvěrů více než dvojnásobné. Celková výše poskytnutých úvěrů dosáhla téměř 0,6 mld. Kč, tzn. byly poskytnuty úvěry v trojnásobné výši oproti roku 2009.

V roce 2010 byly na podporu podnikatelů využity jak prostředky ze strukturálních fondů, tak i zdroje, které vláda vyčlenila jako součást Národního protikrizového plánu s cílem překonat zhoršenou dostupnost kapitálu pro malé a střední podnikatele.

Podpory oprav bytových domů

Banka poskytla 350 záruk v celkové výši 1,8 mld. Kč a uzavřela více než 1 360 smluv o poskytnutí dotace v částce téměř 1,6 mld. Kč. Formou záruk a dotací tak byla od roku 2001 podpořena oprava 350 tisíc bytů, z nichž jedna třetina se nachází na území Moravskoslezského kraje.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT