Přehled o příjmech a výdajích po prvním roku podnikání

09.02.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V tomto článku se podíváme na dotazy ze všech oblastí podnikání - dotace, místo podnikání, registrace a daňové povinnosti.


Přehled o příjmech a výdajích za rok 2010

Otázka: Dne 28.2.2010 jsem zahájila volnou živnost!Jsem na MD!Byla jsem na živnostenském úřadu a pak na ČSSZ. Tam mi bylo řečeno, že první rok se sociální a zdravotní pojištění neplatí.Jenže teď už to bude rok a já vůbec nevím, kam a s čím jít. Stačí klasické daňové přiznání? A doložit ho kam?

Odpověď: Pokud byly Vaše příjmy z podnikání vyšší než 15 tis. Kč (při zaměstnání 6 tis. Kč), máte povinnost podat do 31.3.2011 na finanční úřad přiznání k dani z příjmů fyzických osob (zde byste měla být od zahájení činnosti zaregistrovaná jako plátce daně z příjmů fyzických osob), k tomuto dni je i splatná daň za rok 2010. Do stejného termínu podáte na správu sociálního zabezpečení i na svou zdravotní pojišťovnu přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 a podle těchto přehledů doplatíte pojistné a stanovíte si zálohy od dubna 2011.


Dotace v oboru opravy motorových vozidel

Otázka: Od roku 2005 podnikáme jako právnická osoba v oboru opravy motorových vozidel v pronajatých prostorech. Lze získat dotaci  nebo jinou formu podpory od státu nebo EU na zakoupení a rekonstrukci vlastních prostor?

Odpověď: Realizace vašeho záměru – nákup a rekonstrukce popř. výstavba objektu určeného k podnikatelské činnosti je v současné době možná z Programu rozvoje venkova. V tomto programu je možné získat až 60 % dotaci, musíte však splnit minimálně následující podmínky: projekt musí být realizován v obci do 2000 obyvatel, žadatel o dotaci musí mít méně než 10 zaměstnanců, do října – kdy bude program vyhlášen – je potřeba mít stavební povolení nebo ohlášení stavby, pokud je předmětem projektu stavba nebo stavební úpravy. Dále je tu možnost získání dotace na záměr rekonstrukce a modernizace staveb (zateplení fasády a střechy, výměna oken, vrat) a otopného systému (rekonstrukce radiátorů, výměna kotle), z Operačního programu podnikání a inovace – EKO-ENERGIE. Jeho výzva je však plánována až na rok 2012.


Podnikání v bytě

Otázka: Chci Vás poprosit o radu.Bydlím v obecním bytě,vlastník je město.Platím regulované nájemné.Chtěla bych v bytě,v jedné menší místnosti stříhat psi,provozovnu mám na živnostenském úřadě nahlášenou v tomto místě bydliště.Musím mít souhlas pronajímatele a může po mě vyžadovat větší nájem a poplatky?

Odpověď: Podle mého názoru potřebujete souhlas vlastníka bytu, protože vlastník bytu Vám byt pronajal ne za účelem podnikání. Výjimkou jsou například administrativní práce. Ale stříhání psů je podle mě větší zásah do fungování bytového domu jako takového. Doporučuji tento článek Můžete dostat výpověď z nájmu z důvodu podnikání v bytě?


Rozjezd eshopu

Otázka: Plánuji spustit e-shop. Zboží, které v něm budu prodávat, mi bude dodáváno z USA. Doporučovali byste mi přijímat (alespoň poprvé) toto zboží jako fyzická osoba (soukromá) nebo FO - podnikatel? Ptám se z toho důvodu, že zatím nemám zřízenou živnost. Její zřízení však plánuji. Předpokládám, že budu muset nějak doložit původ prodávaného zboží.

Odpověď: Pokud byste zboží přijímal jako nepodnikatel a dále ho prodával, bylo by to podnikání bez živnostenského oprávnění, což je trestné. Jediná možnost, jak by to mohlo fungovat je tato: obdržíte zboží z USA jako nepodnikatel, zřídíte si živnost a poté ho začnete prodávat. Zboží si pak můžete zpětně zavést do účetnictví. Původ zboží je třeba dokládat - pro více informací kontaktujte celní úřad.