Poradna: Dodatečné zaúčtování faktury

02.02.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Množí se dotazy související s ukončením minulého roku z účetního hlediska. Jak je to například s dodatečným zaúčtováním faktury, která přijde v lednu, ale splatnost má v prosinci?


Dodatečné zaúčtování faktury

Otázka: Teprve teď koncem ledna (29.1.) mi dorazila faktura s datem zdanitelného plnění v prosinci. Samozřejmě jsem už daňové přiznání za prosinec vystavila a poslala. Co mám teď dělat? Jde o snížení daňové povinnosti? Můžu si snížit DPH a zaúčtovat uskutečnění až do ledna? Domnívám se, že během roku jde posunout zaúčtování až o tři měsíce, ale na konci roku?

Odpověď: Pokud to Váš účetní software umožňuje, můžete zaúčtovat fakturu tak, aby datum účetního případu byl v roce 2010 a datum uskutečnění zdanitelného plnění v lednu 2011. Daňový náklad se tak dostane do správného zdaňovacího období a DPH na vstupu si můžete uplatnit do 3 let od uskutečnění. Druhá možnost je zaúčtovat v r. 2010 předpokládaný náklad příštích období a celou fakturu pak zúčtovat v roce 2011.


Inventurní soupisy

Otázka: Můžete mi prosím sdělit, jak se nazývá dokument na inventarizaci pohledávek a závazků? Jde o inventurní soupis pohledávek a inventurní soupis závazků nebo se v legislativě objevuje jiné označení?

Odpověď: Inventarizaci majetku a závazků řeší zejména zákon o účetnictví. Účetní jednotka je povinna zaznamenat skutečné stavy pohledávek a závazků v inventurních soupisech sestavených určitému dni. Forma tohoto soupisu je na Vás - může jít o knihu neuhrazených pohledávek, saldo závazků ke dni..., inventura, soupis pohledávek, a pod.


Přerušení podnikání a DPH

Otázka: Pokud přeruším podnikání např. do 31.5.2010 a zároveň pobírám podporu v nezaměstnanosti do konce 9. měsíce 2010, jsem kvartálním plátcem DPH, mohu si v období od 1.6.2010 do 30.9.2010 uplatnit výdaje a zároveň odpočty DPH, pokud v tomto období nemám žádné příjmy. Jsem povinen podat přiznání k DPH za třetí čtvrtletí roku 2010.

Odpověď: Přiznání za třetí čtvrtletí 2010 podat musíte, protože jste stále plátce (i kdyby přiznání bylo nulové). Přerušení podnikání znamená nevykonávání činnosti. V případě, že i přesto nakupujete zboží nebo služby pro své budoucí podnikání, doporučuji počkat s uplatněním DPH až do období, kdy budete opět činnost provozovat a odvádět daň na výstupu. U výdajů je situace obdobná, je potřeba posoudit, jestli mají výdaje skutečně vztah k budoucím tržbám.


Roční obrat pro účely DPH

Otázka: Plátcem DPH se stáváme, jakmile překročíme roční limit příjmů 1 mil. Do toho se počítají všechny příjmy? Jsme zájmové sdružení a naše příjmy jsou tvořeny z dotací, reklam, pronájmu, darů,čl. příspěvků, vstupného na sportovní utkání. Některé z těchto příjmů nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob.

Odpověď: Obratem pro účely DPH je souhrn úplat bez DPH za zdanitelná plnění (dodání zboží, poskytnutí služeb...) - § 6 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Dotace, dary a členské příspěvky se nezahrnují do obratu pro posouzení limitu DPH.