EK zjednodušila přístup k 7. rámcovému programu pro výzkum

27.01.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Evropská komise přijala 24.1.2011 opatření, jež mají dopomoci k tomu, aby se účast na současném sedmém rámcovém programu pro výzkum stala atraktivnější a přístupnější pro nejlepší výzkumné pracovníky a nejvíce inovativní firmy, zejména malé a střední podniky.

Tato opatření jsou založená na plánu zjednodušení, který Komise předložila v dubnu 2010, a vstupují v platnost okamžitě. Tři konkrétní opatření se týkají:

1) větší flexibility pro kalkulaci osobních nákladů,

2) paušálních částek na platy ve výzkumných projektech,

3) odstranění nesrovnalostí v předpisech pro financování výzkumu.

Zpráva převzata z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT