Jihomoravský seed fond může být inspirací pro celé Česko

26.01.2011 | , Jihomoravské inovační centrum
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


25.1.2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu včera uveřejnilo Analýzu konkurenceschopnosti České republiky. Jedním z klíčových navrhovaných nástrojů na posílení konkurenceschopnosti je tzv. seed fond - nástroj, který poskytne kapitálové financování začínajícím firmám a podpoří tak jejich rozvoj. Jižní Morava ví, jak by měl seed fond fungovat. Jihomoravské inovační centrum plánuje otevřít první seed fond v České republice pro zájemce do třech měsíců.

Z uveřejněné Analýzy konkurenceschopnosti České republiky vyplývá, že se ČR musí v následujících letech opírat o výzkum, vývoj a inovační podnikání. Jen takto může v následujících letech uspět v ekonomické konkurenci ostatních zemí. Jedním z nástrojů, který by měl podpořit rozvoj inovativních firem, je seed fond poskytující kapitálové financování začínajícím firmám. Jihomoravské inovační centrum má s přípravou seed fondu již zkušenosti.

„Fond bude spravovat Jihomoravské inovační centrum, které má za sebou mnoho úspěšných projektů na podporu inovačního podnikání, finanční zdroje budou zajištěny z rozpočtu Jihomoravského kraje. Jsme si vědomi nutnosti zpřístupnit financování začínajícím firmám. Tyto firmy často nesplňují kritéria pro to, aby mohly za rozumných podmínek získat půjčku nebo přesvědčit běžného soukromého investora. Přitom mnohé z nich mají zajímavý inovativní podnikatelský záměr. Do budoucna tedy představují přínos pro stát i region, ve kterém firma sídlí, především ve formě vzniku vysoce kvalifikovaných pracovních míst,“ vysvětlil důvody vzniku Václav Božek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

Seed fond JIC vznikne transformací osvědčeného fondu mikropůjček, který úspěšně funguje již 7 let, a naváže tak na nástroj podpory začínajících firem. Fond je navržen velmi flexibilně, bude poskytovat dle charakteru podnikatelského záměru a předpokladů žadatele volitelně buď výhodné půjčky, nebo kapitálové financování.

O Fondu mikropůjček JIC

Jde o nástroj podpory pro firmy v inkubátoru Jihomoravského inovačního centra – tj. půjčka ve výši 250-750 tis. Kč na 3 roky, s možností odkladu splátek jistiny o 12 měsíců, s výhodným úročením.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT